• Vi är trygga med beslutet om Hemse

  Vid sitt sammanträde den 3 december beslutade socialnämnden att anta det vinnande budet från Attendo  i upphandlingen av Iliansgården och Hemse äldreboende. I samband med det skrev representanter för Alliansen i nämnden följande insändare:


   

  Socialnämnden beslutade den tredje december att driften av Hemse äldreboende och Iliansgården ska föras över till Attendo.

  Upphandlingen grundade sig på de kvalitetskriterier som vi ställer på alla som bedriver äldreomsorg på Region Gotlands uppdrag. Bland annat kan Region Gotlands mat- och måltidspolicy nämnas.

  Redan i juni togs beslutet om att genomföra upphandlingen. Trots att det vinnande anbudet uppfyllde alla ställda krav på kvalitet samt innebar en besparing på 5,2 miljoner kronor per år så ville oppositionen avbryta upphandlingen – i strid mot upphandlingslagar, och medvetna om de risker på skadeståndskrav som uppstår.

  Oppositionen har under hela året låtit påskina att privata utförare är dåligt för våra äldre. Man påstår att det skulle vara lättare att ställa krav på den egna verksamheten än på privata aktörer. Det stämmer inte. Faktum är att Region Gotland ställer exakt samma krav, oavsett vem som är utförare. Och i uppföljningar av kvalitet görs inte skillnad på kommunal eller privat drift. Det har inte någon gång framkommit att det är skillnad på upphandlade verksamheter vad gäller kvalitet på så sätt att inte kvalitetskraven uppfyllts

  Håkan Ericsson (S) hävdar att 5,2 miljoner kronor är ”felräkningspengar”. Det är ytterst sällan en effektivisering om 5,2 miljoner per år görs i ett enda klubbslag i regionens verksamhet, och här kan det göras med bibehållen kvalitet. Att han vill avfärda det som felräkningspengar tyder på ett ansvarslöst förhållningssätt till våra gemensamt inbetalade skattemedel. Under den tidigare rödgröna mandatperioden fattades flera beslut om privat drift av särskilda boenden på Gotland, och den i oppositionen som då klippte band vid invigningen av ett Attendo-boende är samma person som nu hävdar att äldreomsorgen i Hemse kommer att raseras.

  Vi allianspartier ser fram mot ett fortsatt bra samarbete med Attendo som förutom de angivna två äldreboendena i Hemse sedan tidigare driver verksamhet i Burgsvik och i Visby till vår belåtenhet. Det viktiga i slutändan är att våra äldre mår bra och trivs i sina boenden.

  Rolf Öström (M), ordförande socialnämnden
  Johan Malmros (C), 1:e vice ordförande socialnämnden
  Sara Lidqvist (KD), ledamot socialnämnden