• ALLIANSEN FÖRESLÅR ETT NYTT UTÖKAT PARKERINGSTILLSTÅND FÖR NATTSJUKSKÖTERSKOR OCH HEMTAGNINGSTEAM I HELSINGBORG 👩‍⚕️🚗

    Tidigare i mars rapporterade SVT att vårdpersonal i Helsingborg riskerar parkeringsböter vid hembesök och hemtagningar till följd av otillräckliga parkeringsmöjligheter, alternativt komma sent till patienten. För att snabbt möta problemet föreslår Allians för Helsingborg ett utökat parkeringstillstånd som ger vårdpersonal tillstånd att parkera på huvudled och där råder parkeringsförbud.

    – Vi som politiker har ett ansvar för vår personal och deras arbetssituation. Vårdpersonal har redan ett hektiskt arbetsschema och det sista de behöver är ännu mer stress av att behöva ägna dyrbar tid åt att hitta parkering.

    Självklart ska vi samordna mellan stadens förvaltningar för att underlätta för vårdpersonalen. Det viktigaste är att brist på parkeringsmöjligheter inte går ut över våra äldres hälsa, säger Lars Thunberg (KD) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.