• Kristdemokraterna garant för ett mänskligare Helsingborg

  Helsingborg står inför stora satsningar inom infrastruktur och stadsförnyelse, som båda är prioriterade områden och kräver en hållbar planering. Men vi står inför utmaningar även på andra områden där vi måste satsa. Vi kan planera för vägar, tunnlar, spår och stadsdelar med framgång – vilket vi också gör – men om vår unga generation inte mår bra och våra barn inte har goda möjligheter att växa hälsosamt som individer så har vi ändå inte nått våra mål. Våra egna siffror och de senaste veckornas rapporter från Rädda Barnen och BRIS visar att vi fortfarande har stora utmaningar framför oss kring våra barns uppväxtvillkor. Men vi är medvetna om situationen, tar den på allvar och genomför satsningar.

  Kristdemokraterna är en garant, såväl i regeringen som i Helsingborgs treklöver, för ständiga ansträngningar för ett mänskligare samhälle. Vi företräder alltid de som har en svag röst i samhället. Det innebär också att före nya skattesänkningar kräver Kristdemokraterna resursförstärkningar till de svagaste.

  Kristdemokraterna arbetar för att barnkonventionen skall bli svensk lag och hoppas få med oss övriga allianspartier. Vi var ett av de första länderna som anslöt sig och riksdagen antog barnkonventionen för tjugo år sedan. Sverige ska 2012 presentera sin periodiska rapport om hur vi genomför konventionen och redan 2011 kommer FN:s Barnrättskommitté att göra sin första granskning av hur vi lever upp till konventionens tilläggsprotokoll om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi.

  Helsingborg uppvisar en högre relativ barnfattigdom än vad som är acceptabelt och även om siffrorna i den senaste rapporten visar en förbättring måste fortsatta satsningar göras. Helsingborg rankas som toppkommun i rankingar för t ex näringsliv och nu måste vi visa krafttag även inom detta område.

  Kristdemokraterna kommer även i fortsättningen driva på i dessa frågor och aldrig ge upp när det gäller barnen och dess uppväxtvillkor. Kristdemokraterna är garanten för barnen finns med förhandlingsbordet när framtiden diskuteras och beslutas i Helsingborg.

  Lars Thunberg (KD) kommunalråd, Helsingborgs stad

  Anders Lundström (KD) socialnämndsordförande, Helsingborgs stad