• Årsmöte och ny styrelse

    Kristdemokraterna Helsingborg höll ikväll sitt årsmöte i Konsul Persson Villa. Inbjuden talare var Bengt Germundsson, partiets 2:a vice ordförande, som talade om kristdemokratisk ideologi, de samhällsutmaningar vi står inför och partiets lösningar på dessa.

    Under kvällen valdes Josefin Brandin och Margareta Mandelman-Widborg in som nya ledamöter i styrelsen – till dem vill vi önska välkomna och lycka till!

    Vi vill även tacka de avgående ledamöterna Hans Lindholm och Sara Wergilis för deras insatser under det gångna året