• Barn och ungas uppväxtvillkor – en ledstjärna för KD

  Barn och unga i Helsingborg ska ha en bra uppväxt. Detta gick Kristdemokraterna till val på 2010 och detta mål ledstjärnan för alla våra ställningstaganden under mandatperioden.

  Det är med glädje vi nu noterar att fler och fler partier säger sig fokusera på barn och ungas uppväxtvillkor, senast i raden skall nu Socialdemokraterna och ABF starta studiecirklar i ämnet ”Barnfattigdom”. Tyvärr fokuserar Socialdemokraterna många gånger bara på den materiella standarden för våra barn och unga. Men behoven är större än så. Kristdemokraterna menar att rotlöshet, svag familjegemenskap, brist på närvarande föräldrar och arbetslöshet också måste diskuteras när det gäller barn och ungas uppväxtvillkor. Det är komplexa frågor, därför krävs uthålliga, tydliga och breda politiska beslut. Trots att vi i Helsingborg och Sverige, i en vidare jämförelse har det materiellt bra, far ändå alltför många barn och unga illa. Därför måste ett helhetsgrepp tas och vi får inte bara tro att vi löser problemen med bidrag, kortsiktiga insatser och missriktad välvilja.

  Vi måste också fokusera på uppväxtvillkoren i meningen goda relationer mellan barn och vuxna. Kristdemokraterna har länge jobbat för att föräldrar måste få större utrymme i vardagen, t ex att själva välja barnomsorgsform och hur de bäst sörjer för sina barns trygghet. Skolan måste ges förutsättningar och resurser att skapa trygghet och möjlighet att växa som barn och människor. Också här har Kristdemokraterna redan idag en pådrivande roll. Tydliga regler och ansvarstagande personal som får rätt verktyg att genomföra sitt viktiga uppdrag måste prioriteras. Det civila samhället måste ges chans att bygga gemenskaper så att t ex familjer tillsammans med polis, socialtjänst, skola med flera aktörer i tid kan fånga upp unga på glid. Och företagen måste uppmuntras att ta vara på ungas förmåga.

  Vårt löfte ifrån Kristdemokraterna är att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att alla barn och unga ska få en bra uppväxt. Det handlar om att ta gemensamt ansvar för Helsingborgs framtid.

   Lars Thunberg (KD), kommunalråd, gruppledare i kommunfullmäktige

  Anders Lundström (KD), ordf socialnämnden, ledamot i kommunfullmäktige

  Kenneth Lantz (KD), ordf. Konserthuset, ersättare i kommunfullmäktige

  Cecilia Engström (KD), led i Barn- och utbildningsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige