• HELSINGBORG ÄR SVERIGES MILJÖBÄSTA KOMMUN 2020! 💙🌳

  Helsingborg har för fjärde året i rad och femte gången totalt blivit utsedda till Sveriges miljöbästa kommun av Aktuell Hållbarhet.

  Utmärkelsen visar att stadens långsiktiga, innovativa och offensiva miljö- och klimatarbete fortsätter att ligga i framkant. Inte minst då Aktuell Hållbarhet ändrar kriterierna för utmärkelsen varje år.

  Med detta i ryggen kommer vi i staden försätta på den inslagna vägen och jobba för en ännu bättre miljö och ett bättre klimat i framtiden.

  ...
 • HELSINGBORG HAR VÄLFYLLDA LAGER AV SKYDDSUTRUSTNING

  Sedan smittspridningen tog fart i Sverige har förvaltningen och vi som ansvariga politiker för äldreomsorgen i Helsingborg prioriterat att bygga upp ett ordentligt lager av sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning i staden. Sedan en tid tillbaka kan vi nu säga att vi har det.

  I nuläget finns det ca 50 000 munskydd, flera tusen liter handsprit och en bra mängd förkläden i stadens lager. Betydligt mer är beställt och på väg. Lagret beräknas räcka även ifall smittspridningen skulle öka kraf...

 • STOR RESURSTILLDELNING TILL VÅRD OCH OMSORG I HELSINGBORG

  Idag beslutade kommunstyrelsen att skjuta till 76 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden för 2020. Vi i KD ser stora och växande behoven inom vård- och omsorgsnämnden, då våra äldre i staden blir allt fler och förväntningarna på god vård och omsorg ökar. Samtidigt har oppositionen genomdrivit ett antal ofinansierade kostnadsdrivande beslut som sammantaget resulterat i ett budgetunderskott. Vi valde därför att rösta ja till förslaget.

  Pengarna har frigjorts genom att stadens res...

 • ALLIANSEN FÖRESLÅR ETT NYTT UTÖKAT PARKERINGSTILLSTÅND FÖR NATTSJUKSKÖTERSKOR OCH HEMTAGNINGSTEAM I HELSINGBORG 👩‍⚕️🚗

  Tidigare i mars rapporterade SVT att vårdpersonal i Helsingborg riskerar parkeringsböter vid hembesök och hemtagningar till följd av otillräckliga parkeringsmöjligheter, alternativt komma sent till patienten. För att snabbt möta problemet föreslår Allians för Helsingborg ett utökat parkeringstillstånd som ger vårdpersonal tillstånd att parkera på huvudled och där råder parkeringsförbud.

  – Vi som politiker har ett ansvar för vår personal och deras arbetssituation. Vårdpersonal ha...

 • Årsmöte och ny styrelse

  Kristdemokraterna Helsingborg höll ikväll sitt årsmöte i Konsul Persson Villa. Inbjuden talare var Bengt Germundsson, partiets 2:a vice ordförande, som talade om kristdemokratisk ideologi, de samhällsutmaningar vi står inför och partiets lösningar på dessa.

  Under kvällen valdes Josefin Brandin och Margareta Mandelman-Widborg in som nya ledamöter i styrelsen – till dem vill vi önska välkomna och lycka till!

  Vi vill även tacka de avgående ledamöterna Hans Lindholm och Sara W...

 • UNDANTA HELA HELSINGBORG FRÅN EBO-LAGSTIFTNINGEN

  Igår beslutade en klar majoritet i arbetsmarknadsnämnden, bestående av KD, M, L, SD och S, att ansöka om att undanta hela Helsingborg från EBO. Ett viktigt beslut för att minska trångboddhet och segregation i staden och snabba på integrationen.

 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

 • Brinner du för samma frågor som jag?

  Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

  Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en ...

 • Bättre för barn och familjer

  Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

  Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...

 • Vi föreslår diskussion om att skapa ett multistadshus för kreativitet, demokrati och dialog

  Helsingborgs stadsbibliotek fyller 50 år. Det ritades av Jörgen Michelsen och är på många sätt en pärla mitt i staden och utsågs 1995 till Årets Bibliotek, den finaste utmärkelse ett bibliotek kan få. Men det svarar ändå inte mot de stora utmaningar vi ser framöver. För 50 år sedan planerades det för cirka 700 besökare per dag. Idag har stadsbiblioteket dagligen 2500-3000 besökare. Detta gör att det finns fysiska begränsningar att utveckla och förändra verksamheten för framtida behov.

  ...