• Barn och ungas uppväxtvillkor – en ledstjärna för KD

    Barn och unga i Helsingborg ska ha en bra uppväxt. Detta gick Kristdemokraterna till val på 2010 och detta mål ledstjärnan för alla våra ställningstaganden under mandatperioden.

    Det är med glädje vi nu noterar att fler och fler partier säger sig fokusera på barn och ungas uppväxtvillkor, senast i raden skall nu Socialdemokraterna och ABF starta studiecirklar i ämnet ”Barnfattigdom”. Tyvärr fokuserar Socialdemokraterna många gånger bara på den materiella standarden för våra barn och ung...

  • Kristdemokraterna garant för ett mänskligare Helsingborg

    Helsingborg står inför stora satsningar inom infrastruktur och stadsförnyelse, som båda är prioriterade områden och kräver en hållbar planering. Men vi står inför utmaningar även på andra områden där vi måste satsa. Vi kan planera för vägar, tunnlar, spår och stadsdelar med framgång – vilket vi också gör – men om vår unga generation inte mår bra och våra barn inte har goda möjligheter att växa hälsosamt som individer så har vi ändå inte nått våra mål. Våra egna siffror och de senaste veckorna...