• UNDANTA HELA HELSINGBORG FRÅN EBO-LAGSTIFTNINGEN

    Igår beslutade en klar majoritet i arbetsmarknadsnämnden, bestående av KD, M, L, SD och S, att ansöka om att undanta hela Helsingborg från EBO. Ett viktigt beslut för att minska trångboddhet och segregation i staden och snabba på integrationen.