• Vi föreslår diskussion om att skapa ett multistadshus för kreativitet, demokrati och dialog

    Helsingborgs stadsbibliotek fyller 50 år. Det ritades av Jörgen Michelsen och är på många sätt en pärla mitt i staden och utsågs 1995 till Årets Bibliotek, den finaste utmärkelse ett bibliotek kan få. Men det svarar ändå inte mot de stora utmaningar vi ser framöver. För 50 år sedan planerades det för cirka 700 besökare per dag. Idag har stadsbiblioteket dagligen 2500-3000 besökare. Detta gör att det finns fysiska begränsningar att utveckla och förändra verksamheten för framtida behov.

    Framtidens biblioteksverksamhet bygger på medskapande, innovation och digitaliseringens möjligheter. Syftet är alltså att planera för ett nytt helsingborgarnas multihus, där stadsbibliotek, stadsarkiv och kanske fler viktiga verksamheter kan samsas med stadens förvaltningar, mötesplatser och lokaler för spontan dialog med låga trösklar. Här behövs ytor där demokrati, yttrandefrihet, delaktighet, folkbildning och kunskap möts på ett otvunget sätt.

    Vi Kristdemokrater ser dialog och delaktighet för helsingborgarna, där alla kommer till tals, som något oerhört väsentligt för vårt gemensamma samhällsbygge. Därför vill vi nu lyfta denna diskussion och ge stadens tjänstemän ett uppdrag att ta fram ett förslag med målet att skapa ett nytt multistadshus för kreativitet, demokrati och dialog.

    Se längre artikel under Aktuellt.