• STOR RESURSTILLDELNING TILL VÅRD OCH OMSORG I HELSINGBORG

    Idag beslutade kommunstyrelsen att skjuta till 76 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden för 2020. Vi i KD ser stora och växande behoven inom vård- och omsorgsnämnden, då våra äldre i staden blir allt fler och förväntningarna på god vård och omsorg ökar. Samtidigt har oppositionen genomdrivit ett antal ofinansierade kostnadsdrivande beslut som sammantaget resulterat i ett budgetunderskott. Vi valde därför att rösta ja till förslaget.

    Pengarna har frigjorts genom att stadens resultatmål (alltså budgetöverskottet) minskas från 2% till 1,5%, vilket motsvarar 41 miljoner kronor, samt använda 35 miljoner av stadens resultat för 2019.

    Alternativet, att effektivisera bort underskottet var inte önskvärt och knappast heller möjligt. Helsingborg tillhör redan Sveriges mest kostnadseffektiva kommuner för äldreomsorgen med 20,4% lägre kostnader än förväntat. Att genomföra ytterligare effektiviseringar i stor skala utan att det går ut över vårdens och omsorgens kvalitet är därför mycket svårt.