• Om Stationsvägen i Bro

    Jag förstår den oro många känner över detta bygglovsärende. Det har spridits en massa rykten och felaktiga flygblad som spätt på oron och det beklagar jag mycket. Själva bygglovsfrågan har hanterats av Bygg och Miljönämnden och dess förvaltning och avgörs slutligen nu på torsdag 14/8 2014. Arbetsutskottet har beslutat avslå ärendet och nämnden beslutar på torsdag.

    Eftersom jag själv dels inte haft någon som helst kännedom om detta ärende före de boende slog larm i somras så har jag öve...