• Blockpolitiken är en realitet

  I ett blogginlägg har Hans Bergström (S) beklagat sig över den rådande blockpolitiken i landet och i Upplands-Bro kommun.Blogginlägget har också publicerats i tidningen Mitti.

  Sympatiskt kan tyckas när vi är många som önskar samförståndslösningar såväl i politiken som i vardagslivet.

  Blockpolitiken har inte något egenvärde men är djupt rotad, inte minst i det parti Bergström själv tillhör. Man brukar lite skämtsamt säga att socialdemokraterna bärs av en idé: ”Att ta makten...

 • Vårdnadsbidraget (S)krotas

  Vårdnadsbidrag infördes i Upplands-Bro för andra gången i november 2012. Dessförinnan infördes det 1992. Nu liksom då tänker socialdemokraterna förbjuda det vid en valvinst. I Upplands-Bro är det cirka 15 familjer som under framförallt kortare tid sökt och fått vårdnadsbidrag, kanske i väntan på förskoleplats.

  Familjepolitiken är nog den största skillnaden i svensk politik. Full valfrihet erbjuder kristdemokraterna och ju längre ut på vänsterskalan man kommer begränsas familjernas egna...