• Tiggare utanför Konsum!

    Jag skäms för att tigga! Orden kommer från 15-årige Ilias Ciurar som sitter i Skellefteå och tigger. I en debattartikel i DN den 25 april beskriver han sitt liv.

    Ett liv långt ifrån det inlägg som Sverigedemokraternas Johan Silversjö hade i kommunfullmäktige i Upplands-Bro när ett medborgarförslag lämnades in i veckan av en bekymrad medborgare. SD begärde ordet läste då upp ett tiotal lagparagrafer och kommunala ordningsföreskrifter som vart och ett hade kunnat användas för att städa u...

  • Ny ledamot i KSL

    Igår höll KSL, Kommunförbundet i Stockholms Län, sitt medlemsmöte för den nya mandatperioden.  Tretton nya ledamöter valdes in i styrelsen jämte lika många ersättare. Sammanlagt lika många som antalet medlemskommuner. I själva verket är det mindre än hälften av kommunerna som har någon ledamot eller ersättare i styrelsen. En massiv representation har däremot Stockholms kommun. Det gäller även i strukturen på denna organisation. Kommunstyrelseordförande och vice kommunstyrelseordförande utgör ...