• Beröm till enskilda poliser!

  Många berömvärda insatser i det som kallas trygghetsarbetet görs idag. Det finns enskilda initiativ eller i grupp från allmänheten som är värda beröm. Det finns också poliser här i vårt närområde och på andra håll som kämpar tappert och givetvis finns det både tjänstemän och politiker som gör allt man kan för att skapa bättre trygghet.

  Att beskriva enskilda händelser har fått mycket uppmärksamhet och ett stort nyhetsvärde. Dock utnyttjas den uppmärksamheten inte sällan till att beskriv...

 • Förtroendet måste stärkas!

  Igår hade jag två samtal och ytterligare en kontakt om de problem som brukar gå under beteckningen trygghet och invandring och deras samband. Alla tre med unga i 35-40 års åldern.

  En av dem stoppade mig för att informera om att dennes röst skulle i kommande val läggas på SD och Jimmy Åkesson och han representerade ett antal i området som skulle göra detsamma. Skälet var det alltför liberala flyktingmottagandet. Ingen diskussion eller analys av migrationsverkets roll, skäl till flykt, e...

 • Brottsutvecklingen inte enda problemet

  Brottsutvecklingen i vår kommun är oroande på många sätt. Dels utgör en handfull unga kriminella ett reellt hot för såväl affärsidkare som utsätts för rån och privatpersoner som utsätts för rån, misshandel och hotelser. Så kan vi inte ha det! Därför vi i full politisk enighet så sent som i december påkallat regeringen och regionpolischefens uppmärksamhet över vårt eftersatta behov av fler poliser. Tillsammans kan vi åstadkomma förbättring.

  Ett annat problem är politiskt I det senaste n...

 • Ensamkommande över 18

  Sedan en tid har den komplicerade frågan aktualiserats om ensamkommande ungdomar som fyllt arton år och därmed övergår från kommunalt ansvar till migrationsverkets ansvar.

  I Upplands-Bro bestämdes först principen i ledningsgruppen för koalitionen att förlänga åtagandet fram till Dom i ett eventuellt första överklagande. Därefter skulle migrationsverkets ansvar gälla.

  Detta blev också vad socialnämnden beslutade i full enighet.

  Egentligen är detta ett fegt ansvarstagande f...