• Inget konto ingen mat

  Knepigt är det att sitta i valstugan, men nyttigt. Igår kom en man 60+ fram. Från Bulgarien, fd publisher, pratade ryska, hade fått svenskt medborgarskap och personnummer och adress.

  Han har pension men bankerna vägrar ge honom bankkonto??? Det finns därför ingenstans att skicka pengarna. Därför får han och frun svälta.

  Igår kom han fram till KD stugan och jag såg honom dagen innan vara framme hos moderaterna utan hjälp. Han var förtvivlad och jag förstod honom dåligt på grund a...

 • Fem bygglov i Lunda!

  Jag välkomnar Bygg och Miljönämndens beslut att bevilja fem nya bygglov i Lunda/Håbo Tibble.

  Det stämmer helt med den fördjupade översiktsplan för landsbygden som påbörjades under förra mandatperioden och färdigställdes under innevarande.

  Lunda utpekades som ett utredningsområde vilket innebär att området i allra högsta grad anses lämpligt för bebyggelse. Bra kollektivtrafik och bra standard på vägar. Att VA frågan kan lösas med enskilda lösningar eller i grupp om flera fastighe...

 • Grandios självbild delas av allt för många

  Man brukar diagnosticera en ”Grandios självbild” som något avvikande och ofta sjukt. Jag kan därför inte låta bli att kommentera den bild av det politiska inflytandet som vilar på samma falska grund. På stenåldern hade socialdemokraterna egen majoritet och ofta var högerpartiet (moderaterna) största oppositionsparti. Så är det inte idag och har inte varit på länge. Ändå är det både från medias håll, SKL, PRO och partierna själva som om verkligheten och kartan inte stämmer överens ...

 • Minskade barngrupper

  Sommarsemestrarna går mot sitt slut. För många föräldrar innebär det tyvärr en klump av oro i magen. Trots många fagra löften om mindre barngrupper i våra förskolor kvarstår problemen. Särskilt allvarligt är det för de allra minsta barnen som riskerar att drabbas av en stress som leder till koncentrations- och inlärningssvårigheter.

   

  Enligt Skolverket består varje småbarnsgrupp (1-3 år) i förskolan i genomsnitt av 12 barn. För 4-5-åringar är den genomsnittliga gruppstorlek...

 • Du ska kunna lita på Sverige