• Expressen klär av myter eller…

    Egentligen är Expressenartikeln en populärkopia på Hans Roslings budskap. Frågan är om det kan tränga igenom det budskap som har så stark rot i samhället och som belönas dagligen av medias rapportering. Det vackra vädret säljer inga lösnummer, däremot storm, våld och elände. Jag välkomnar Lindströms artikel men har svårt att tro att detta uppväger ivern att upprätthålla den nyhetsrapportering som fångar och sannolikt styr medborgarnas upplevda oro. Att beskriva Sveriges framgångar i stället f...

  • Duktig och förbrukad

    Jan Björklund! Längst ner i botten på opinionsinstitutens redovisning kallas till presskonferens om hans avgång. Visst kan det tyckas orättvist. En mycket skicklig politiker saknar både internt stöd och väljarstöd och egen lust och möjlighet till fortsättning. Tolv år är en lång tid har han bestämt. Och det är möjligen sant. Det motsvarar i bästa fall tidsrymden från ett planuppdrag till färdiga bostäder där planen möjligen handlar om ett tusen bostäder eller mer. Inte sällan kan det handla o...