• Ovärdigt åldrande

  Igår tillbringade jag dag och kväll på akuten. Jag förvånades över mängden åldringar i korridorerna. I livets slutskeden.   I båset intill med draperi emellan kom en av landets mest kända författare som fallit. Jag kände igen honom ganska direkt och hade gärna förmedlat min glädje över det han gjort i livet. Men han var sig inte lik. Hade drabbats av demens och uppträdde aggressivt. Hotade personalen med fysiskt våld. Väktare fick tillkallas. Hans medföljande vuxna barn grät och lämnade när s...

 • Lokalbidraget till friskolor skjuts fram

  Vid kvällens kommunfullmäktige yrkar S+V+MP att återremittera förslaget att införa ett likvärdigt lokalbidrag oavsett kommunal eller fristående huvudman för att kunna driva och bygga ny skola.

  Argumenten från oppositionen är i allra högsta grad diversifierade. Vänsterns argument handlar om vinster hos fristående huvudmän även om verkligheten i dagens ämne handlar om motsatsen. Miljöpartiets argument om ”hyresrabatter” är som en oseriös bilhandlare som vill få köparen att up...

 • I kväll gör vi Engelska skolan möjlig i Bro.

  I kväll kommer kommunfullmäktige att pröva frågan om likvärdig kostnadstäckning för såväl kommunala skolor som fristående skolor. Idag kan ingen friskola bygga och starta skola i Upplands-Bro. Ersättningen är idag lägre för en nybyggd friskola än motsvarande kommunal skola.

  Sedan 1991 då friskolereformen infördes i Sverige har inte en enda av de större friskolorna valt att bygga och driva skola i Upplands-Bro. Skälet till det är den låga lokalersättningen. Den täcker inte ens hälften a...