• När drevet går!

    ARKEN

    Alltsedan Arken etablerade sig i Upplands-Bro har församlingsverksamheten och deras lokalfråga varit ett omstritt ämne. Grunden kan bl.a vara att det började med att ett par präster och en diakon bröt sig ur Svenska Kyrkan i Kungsängen och började en verksamhet i Lillsjöskolans matsal av sk ”frikyrklig karaktär”. Fiendskapen hade tidigt stöd hos vissa politiska partier. Man ville få bort dem från kommunen. Detta var i mitten på åttiotalet.

    När jag började i pol...