• En idé om nytt Bro Centrum

  Villaägarna har tagit ett initiativ som lett till en tävling bland klass 7: orna i Broskolan under våren. Tävlingen gick ut på att några elever i de fyra parallellklasserna under givna förutsättningar fick ta fram förslag om nya byggnationer i ett framtida centrum. En vinnare utsågs i juni och presenterades tillsammans med hela upplägget i Almedalen på torsdagens seminarium, anordnat av Veidekke.

  Panelen företräddes av initiativtagarna, Villaägarna, KTH, Veidekke och därtill inbjudna kommunala företrädare. Inledningsvis intervjuades en elev från den vinnande klassen.

  Samtliga förslag hade med en utomhuspool. Förslagen varierade alltifrån inglasat centrum till flera bostäder och fler butiker och restauranger.

  Seminariet var välbesökt och en mer känd fd politiker från Malmö, Ilmar Reepalu, uppmanade kommunföreträdarna att skynda på uppfyllelsen av idéerna innan eleverna har gått ut högstadiet. Svikna löften eller vad som kan uppfattas höra därtill bör undvikas.

  Upplands-Bro Kommuns pågående fördjupande planuppdrag om Bro C som är inne i ett halvtidsskede uppskattar initiativet och de många goda idéerna som tillsammans med övrigt samråd kommer att ligga till grund för nysatsningen. Strax före sommaren kom handelsutredningen som tillsammans med projektsammanställningens delrapport ska presenteras för Samhällsbyggnadsutskottet.

  Trygghet är grunden för ett attraktivt centrum!