Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på sociala medier

Rädda Ekhagens gästhem

Den styrande Koalitionen i Jönköping (S, C, MP, L) har med stöd av Vänsterpartiet drivit igenom en besparing på Ekhagens gästhem. En besparing som vi bedömer är första steget på en avveckling.

Ekhagens gästhem bedriver vård i livets slutskede, för de mest sköra och svaga, som inte klarar av att tillbringa hela sin sista tid i livet i hemmet men som samtidigt inte behöver fortsatt vård på sjukhus.

Gästhemmet är också ett viktigt stöd för anhöriga. Många är berättelserna om hur gästhemmet haft en avgörande betydelse för att skapa tid och lugn för att ta ett sista farväl.

Den styrande Koalitionen och Vänsterpartiet säger att besparingarna på Ekhagens gästhem kommer att kompenseras genom satsningar i Regionens regi. Något formellt belägg för detta finns inte. Trots det röstade man igenom besparingen. Vi Kristdemokrater vill att besparingarna på Ekhagens gästhem omedelbart stoppas!

Jönköpings-Postens krönikör Frida Moisto beskriver väl det många känner: ”Med sent palliativa patienter får det inte bli fel. Aldrig. Du får nämligen ingen andra chans att göra det bättre. Du får inte en andra chans att göra om en familjs sista avsked.”

Dela gärna detta inlägg.

Frida Moistos krönika i JP:
www.jp.se/artikel/frida-moisto-den-palliativa-varden-maste-funka-vi-far-ingen-andra-chans?referre...
... See MoreSee Less

SVERIGEDEMOKRATERNA VÄNDER UPP OCH NER PÅ MATLANDET SVERIGE

Sverigedemokraterna menar ena stunden att det behövs ett restaurangstöd, sedan sviker man landets krögare på det mest märkliga sätt. Vi vill helst rädda SD från sin egen budget. När riksdagen nu ska rösta igenom en budget vill Sverigedemokraterna att momsen på mat och cateringtjänster ska fördubblas. Det skulle inte bara vända upp och ner på matlandet Sverige. Det skulle utplåna stora delar av det.

Restaurangnäringen går redan på knäna. KD har föreslagit en lång rad åtgärder för att rädda dem. Sverigedemokraterna vill påföra den krisande restaurangnäringen ökad moms på smått hisnande 14 miljarder. En bransch som redan har 40% lägre omsättning än för ett år sedan.

Snälla SD - höj inte restaurangmomsen!
För matlandet Sveriges skull.

Stöd matlandet Sverige - Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

KD PÅ DJUPET. Om trygghet.

I ett samtalsklimat som präglas av ytlighet och kommentarsfälten fylls av nättroll ska vi presentera oss själva på djupet. Vår syn på trygghet. Kom ihåg att KD inte är ett utopiskt parti. Vi tror inte på någon utpräglad vision om det perfekta samhället. Vi har inget facit att sikta mot. Vi agerar istället utifrån goda värderingar.

Trygghet är en rättighet. Det kan handla om boende och att kunna försörja sig. Om vår tilltro till rättssamhället. Det handlar också om relationerna med andra länder och det svenska försvaret. Det handlar inte minst om den nära gemenskapen i en familj och att barn och unga ges goda uppväxtvillkor. Eller att någon tar emot oss när vi inte kan stå på egna ben. Trygghet är en omistlig del av samhällets grundvalar.

Vår människosyn utgår från att människan till sin natur är rationell eller förnuftig, vilket ger henne frihet och möjlighet att välja mellan gott och ont. Hon är moraliskt medveten och råder över sina egna handlingar. Det gör henne moraliskt ansvarig. Värdet ger henne rättigheter och ansvaret ger henne skyldigheter.

Samhällsgemenskapen rubbas varje gång någon begår ett brott och handlar orätt. Otryggheten skadar kittet som binder samhället samman. Alla brott ska beivras utan undantag, också smärre brott och förseelser. Det är det offentligas uppgift att skipa rättvisa. Övergrepp och kränkningar av människor och egendom kan aldrig tolereras. Respekten för lagarna ska upprätthållas med fasthet och förövare ska lagföras skyndsamt.

Samhället ska alltid ställa sig på brottsoffrets sida. Men efter fullgjort straff hela samhällets ansvar att återanpassa den tidigare brottslingen så att han eller hon fortsättningsvis respekterar omgivningen och blir en del av samhällsgemenskapen.

Samtidigt som vi visar fasthet mot dem som begått brott, vill vi vara tydliga med familjens och civilsamhällets oumbärliga roll att bekämpa brottslighet genom förebyggande insatser. Det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar att vägleda dem rätt i livet så att brottslighet helt kan undvikas. Därför ska det offentliga sträva efter att ge föräldrar mer tid barnen. En stark sammanhållning mellan föräldrar och barn minskar riskerna för dåliga skolresultat och att unga hamnar i utanförskap och dras in i brottslighet.

Det är kärleken till nästan som utgör grunden till vård, omsorg, miljöarbete, polis och rättsväsende. Det är kärleken till jorden och rötterna, till barnen och de gamla, till våra partners och kamrater som utgör kärnan i våra liv. Visst är det bra med tekniska landvinningar och nya mediciner, blixtsnabb fiber och molntjänster. Men vi människor får inte kraften från prylar och appar. För att leva tryggt behöver vi människor varandra. Vi kristdemokrater är samhällsbyggare. Vi strävar efter samhällsgemenskap. Ett Sverige som fungerar.

Gå med i KD du också.
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

DE MED KOMMUNALA ASSISTANSBESLUT SKA FÅ BEHÅLLA SIN RÄTT TILL ASSISTANS NÄR STATEN BLIR ENSAM HUVUDMAN

När vi kristdemokrater såg att det fanns en möjlighet att få med oss en majoritet i riksdagen på förslaget om att staten ska vara ensam huvudman för assistansen kunde vi inte låta den chansen passera. Det finns alltför många negativa effekter kopplat till dagens delade ansvar mellan stat och kommun. Människor far illa. KD tog därför ett initiativ tillsammans med M och V.

Glädjande nog fick vi med oss en majoritet för förslaget i socialutskottet tidigare i veckan.
Alla vi partier som stödjer förslaget att staten ska vara ensam huvudman för assistansen är ytterst måna om att förslaget ska leda till att det blir bättre – inte sämre – för personer med behov av assistans.

Jag har dock förståelse för att berörda personer kan känna en oro över att förlora sin rätt till assistans med förslaget om statligt huvudansvar. Det handlar om deras liv och de saknar insyn i den process som har pågått under frågans beredning i Socialutskottet.

Men hur Liberalernas talesperson upprepade gånger, och i olika forum, de senaste dagarna kan påstå att förslaget kommer leda till ”fullständigt kaos inom personliga assistansen för alla de människor som i dag har kommunala beslut när det gäller personlig assistans enligt LSS”. Det har jag svårt att förstå.

Med hans position i socialutskottet borde han veta bättre.

KD, M och V har nämligen skrivit in ett krav i riksdagens uppdrag till regeringen:
”Utredningens förslag ska öka rättssäkerheten och kontinuiteten för personer med omfattande funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans. Utredningen ska vidare säkerställa att de personer som i dag har ett kommunalt beslut om personlig assistans ska bibehålla sin rätt till assistans när staten blir ensam huvudman och att de ska omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning.”

Jag får ibland frågan: Men varför har ni tagit initiativ till att staten ska vara ensam huvudman för assistansen, den frågan finns ju redan i januariöverenskommelsen?

Svaret är enkelt: Vi har satt ner foten kring att det är just staten som ska vara ensam huvudman. Detta till skillnad mot Januaripartierna (S, MP, C och L) som bara har kommit överens om att utreda frågan om huvudmannaskapet. De har alltså inte gemensamt bestämt sig för om det ska vara kommunen eller staten som ska ha det ensamma och samlade huvudmannaskapet. Det är det som de vill utreda. Detta klargjorde både S och MP under IfA-debattforum i fredags. S vidhåller även ståndpunkten i en intervju i Ekot tidigare idag (se länk nedan). Det hedrar dem. Även om jag självklart inte håller med dem i sak.

Ls representant däremot, vidhåller fortsatt att den grundliga utredning som riksdagen nu beställer för att reda ut de viktiga detaljerna kring hur det statliga huvudmannaskapet ska vara utformat, kommer leda till att de med kommunal assistans skulle förlora sin rätt. Detta trots att riksdagen ställer uttryckliga krav på att detta inte får ske. Det hedrar honom inte.

Jag förutsätter nu att regeringen trots allt lyder riksdagens vilja. Frågan är akut för många. Vi vill därför att utredningen ska vara klar våren 2022. Om regeringen omgående tillsätter en kompetent utredare är tidsplanen genomförbar.

Den stora andel av personer med funktionsnedsättning och deras familjer som far illa i dagen system kan inte – orkar inte – vänta mycket längre.

sverigesradio.se/artikel/7605219?fbclid=IwAR10uWVu6mgBADprhLTXyk_lk7E5bqcLJvxfgPy4djABdbY4sCohP8K...

Bildtolkning: En skärmdump av hela socialutskottets ställningstagande, dvs beskrivningen av uppdraget till regeringen om att skyndsamt tillsätta en utredning med målsättningen att staten ska vara ensam huvudman för assistansen.
... See MoreSee Less

BLACK WEEK! 50% PÅ MEDLEMSAVGIFTEN I KD!

Sverige kämpar mot en andra våg av corona, vårdköerna har skenat i åratal och kriminaliteten är alarmerande. Men allt är inte svart. Under Black Week kan du bli medlem i KD till halva priset och sedan hjälps vi åt att återskapa ett Sverige som fungerar. Sverige förtjänar bättre. Sverige behöver en ny regering. KD och M är kärnan i en borgerlig regering. KD kommer att förhandla med alla partier för att lösa samhällsproblemen.

KD.nu/blimedlem

(Erbjudandet gäller tom 1 december 2020)

Den erlagda medlemsavgiften gäller för hela 2021, dessutom bjuder vi på medlemskapet i december 2020. Ordinarie pris är 200 kr/år. Under de senaste åren har fler än någonsin valt att bli medlem i KD. Över 6000 personer har gått med i KD sedan det senaste valet. Passa på du också. Det behövs fler som dig i politiken.
... See MoreSee Less

När vården i Sverige är i kris måste regeringen kliva fram!

Ebba Busch & Acko Ankarberg Johansson skriver i Dagens Samhälle. Läs!I ett krisläge som omfattar hela landet måste regeringen kliva fram. Staten måste avlasta vårdarbetarna så mycket det går. För pandemin går inte att hantera utan dem. Vi kan inte riskera att bli stående med fulla vårdavdelningar, för lite personal och outnyttjade laboratorier, skriver vår partiledare Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet, i Dagens Samhälle.

Redan i april började KD föreslå kraftfulla åtgärder för att förstärka vården under krisen. Bland annat genom att låta personer som har vårdutbildning men lämnat vården komma in och förstärka. De skulle få behålla 80 procent av sin tidigare lön och personens arbetsgivare skulle ersättas. Detta är ett sätt att snabbt få in personal i ett kritiskt läge. Regeringen har konsekvent avvisat behovet.

Det är en punkt där vi och regeringen skilt oss åt under pandemin. Synen på var det politiska huvudansvaret ska ligga. Vi menar att det krävs ett fast ledarskap från rikspolitiken.

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle:
www.dagenssamhalle.se/debatt/kd-regeringen-maste-ta-ansvar-vardens-krislage-34446

Jobba för en bättre vård i Sverige. Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

NU AGERAR VI IGEN FÖR JOBB OCH FÖRETAG

När regeringen inte gör tillräckligt för jobb och företag måste riksdagen agera. Idag föreslår vi därför att Finansutskottet genom s k utskottsinitiativ tvingar fram åtgärder från regeringen.

Fler företag måste nu få stöd genom att omställningsstödet förstärks och även handelsbolag måste omfattas av stöd!

➡️ Gränsen för omsättningstapp för att få stöd måste bli 30% - som i våras! Med januaripartiernas förslag kommer stöd bara ges till företag som tappat minst 50% av sin omsättning.

Varför är det viktigt med mer generösa regler? Jo, många företag har nu levt med mer eller mindre kris sedan i mars och är i sämre skick än i våras. Och när restriktioner och riktlinjer förstärks för att att hindra smittspridning, blir effekterna också större för jobb och företag, exempelvis när möjligheten för restauranger att hålla öppet begränsas.

Om gränsen sätts till 30% för att kunna få del av omställningsstödet så kommer fler företag omfattas och fler konkurser och uppsägningar förhindras.

➡️ Också handelsbolag och kommanditbolag måste få stöd!

Det börjar bli en följetong detta - regeringens exkluderande av olika typer av företag och företagare från krisstöd!

Den här gången är det handels- och kommanditbolag som inte får del av företagsstöden - de kan inte använda korttidsarbete för ägarna och har ofta liten nytta av omställningsstödet

Handelsbolag har också aktivt exkluderats från stödet till de enskilda näringsidkarna, vilket är märkligt då handelsbolag med fysiska personer som delägare liknar enskilda firmor vad gäller risktagande och personligt betalningsansvar. Många av dessa småföretag kan snabbt hamna i likviditetsproblem när deras verksamhet begränsas, vilket ofta slår direkt mot företagarens privatekonomi.

Det finns drygt 40 000 handelsbolag i Sverige och många av dem har lämnats utanför de krisåtgärder som införts för att företag ska kunna övervintra pandemin och hålla tillbaka arbetslösheten.

Det måste rättas till för att värna jobb och livsverk! I den delen gör vi gemensam sak med Moderaterna.
... See MoreSee Less

Häromdagen var en ambulans i Södertälje tvungen att stanna för att någon fällt ner en vägbom i dess väg. När personalen gick ut för att öppna bommen fick de frätskador på händerna. Mycket tyder på att det är ett attentat mot sjukvårdspersonalen. Ständigt möts vi av dessa nyheter. Beskjutning. Bomber. Stenkastning. Spottloskor. Hot. Våld. Personalen inom polis, brandkår och ambulans får utstå oerhört många obegripliga påhopp. Nu har ytterligare ett vapen i arsenalen som de kriminella använder lagts till: Syraattacker. Sverige är på väg att tappa greppet om det eskalerande våldet och för de kriminella har alla spärrar släppt.

KD menar att insatserna för att bekämpa våldet måste bli tuffare. Straffet för att inneha vapen och bomber måste öka betydligt. Den som befattar sig med sådant förtjänar inte att röra sig fritt i samhället på mycket länge. Samma sak gäller den som kastar sten på polisbilar eller ambulanser.

Polisen måste kunna eskortera ambulanser in i vissa farliga områden. Det har ambulansfacket begärt. Det innebär att poliserna måste bli fler - så höj lönen! KD vill ha en särskild lönesatsning, vilket vi hade i den budget vi drev igenom med Moderaterna. Den tog regeringen sedan bort.

Porta stökiga och våldsamma från sjukhus. Besökare som hotar eller är våldsam mot vårdpersonal måste kunna portas från sjukhusen. De stör vården och tar resurser som kan gå till att rädda liv. Beter man sig inte ska man kunna portas, annat än för att uppsöka vård, förstås.

Skydda vitala samhällsfunktioner. Kriminella sätter i system att attackera socialkontor, kommunhus, rättegångssalar med mera, för att försvåra deras arbete. Detta måste straffas, hårt. Den som attackerar en vital samhällsfunktion ska få hårdare straff.

Straffa de som rekryterar unga och ta bort ungdomsrabatten. Många unga lockas till att genomföra den här typen av attacker av äldre kriminella. Det gäller också bilbränder. Den som lockar unga att begå brott ska kunna straffas. Dessutom bör straffrabatten helt tas bort för den som är över 18 och kraftigt minskas för den mellan 15 och 18. På så sätt kan de som tidigt begår brott och drabbas av rejäla konsekvenser.

Jobba mot kriminaliteten - gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

 

 

 

 

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Värderingar att lita på !

Bakom långa vårdköer, bristen på äldreboende och statistik om ouppklarade brott finns människor. Människor som blir sjukare för att de inte får vård i tid. Äldre som tvingas bo kvar hemma i otrygghet och ensamhet. Brottsutsatta som tappar tron på samhället när polisen inte lyckas lösa brotten.
Detta är inte hela verkligheten. Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för.

Nu krävs det goda värderingar som sätter människovärdet främst och politiker som vill och vågar prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna för oss. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

[custom-facebook-feed]