Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på sociala medier

Dags att öka den svenska livsmedelsberedskapen!Fastän vi har så fint kött i Sverige tvingas vi att importera. Vi är långt ifrån självförsörjande. Vår självförsörjningsgrad understiger 50 procent. Att jämföra med 80 procent i Finland. Sverige är bara självförsörjande på morötter, socker och spannmål.Livsmedelsberedskapen är en viktig fråga. Det förstod vi inte minst i inledningen av pandemin. Det är illa att den svenska nivån fortfarande är på bottennivåer. I en kris- eller krigssituation är hyllorna och lagren tömda på två dagar i Stockholm och i övriga Sverige på en vecka. I Finland kan man istället försörja sin befolkning med mat minst under ett halvår.Sverige är bara självförsörjande på morötter, mjöl och socker och kan erbjuda befolkningen en morotskaka. Finland kan i jämförelse erbjuda sin befolkning trerätters.Det är av yttersta vikt för hela vår nation att livsmedelsproduktionen ökar så vi har en livsmedelsberedskap värd namnet. Men för det så behöver Sverige en ny regering.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
Stärk familjerna! #barnperspektivFamiljers ekonomiska utsatthet drabbar inte minst barnen. Risken att man inte kan delta i fritidsaktiviteter är stor. Hur familjepolitiken utformas är därför centralt. För att stärka barnfamiljerna vill KD införa ett särskilt jobbskatteavdrag för föräldrar, utöver breda skattelättnader som också kommer föräldrar till del. Vi ser också att barn rör sig mindre och vi ser en utbredd ensamhet bland unga. Då vill vi stimulera att fler ska kunna delta i idrottsklubbar och föreningar och ta del av den gemenskap det innebär. Barns deltagande i föreningar har minskat, inte minst under pandemin. Därför vill vi införa ett öronmärkt stöd där de flesta barn i årskurs 2-9 får 500kr per år och de som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd eller bostadsbidrag ska få 2400kr. Pengarna ska kunna användas hos föreningar som får offentligt bidrag och kommunala kulturskolor för ledarledda och regelbundna aktiviteter.Liknande system finns i andra nordiska länder. Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
Cecilia Hjorth Attefall, medlem i vår kommundelsförening, delar idag sina TRE ORD. Läsvärt!Idag delar Jönköpingspolitikern Cecilia Hjorth Attefall sina tre ord...ETTSTÖRREVI”Ett större vi”, säger han och tittar uppfordrande ut över den lilla publiken av trogna kristdemokratiska partikämpar. Människor som varit med och burit i det politiska vardagsslitet under många år. En del ända sedan partiet grundades 1964.Hans röst klingar så bekant. Så länge jag kan minnas har han funnits där. Alf Svensson. Talat, utmanat, inspirerat. Fortfarande kan han som ingen annan på ett kärnfullt sätt sammanfatta en politisk vision, en dröm om ett samhälle byggt på tydliga värderingar.Den där kvällen för fyra år sedan talar Alf på kristdemokratisk partiträff i Bankeryd, och han lämnar få oberörda när han formulerar sin längtan för den tid som vi lever i. "Vi behöver ett större VI", säger Alf. Märkbart berörd. Ett VI som omfamnar medmänniskor oavsett var vi kommer ifrån, ett VI som inte talar om "dom" som är på flykt. Och han refererar en berättelse som mynnar ut i frasen som kan famna en hel livshållning: "När andra har det bra, har vi det bra."Så, tack käre Alf för inspiration - och för att du påminde (och fortsätter påminna) mig om varför jag en gång engagerade mig politiskt.För det är någonstans där - i längtan efter att skapa det goda, varma, öppna samhället för ALLA - som jag hittar drivkraften för att orka en liten bit till. En kommunpolitikers vardag är fylld av en oändlig mängd handlingar, ställningstaganden och prioriteringar. Visst hettar det till ideologiskt titt som tätt (och ska så göra) men oftast består uppdraget av (förhoppningsvis) kloka, sakpolitiska avvägningar med sikte på goda lösningar. Byggandet av en fungerande samhällsgemenskap. Bäst mår jag när vi lyckas landa i breda partiöverskridande lösningar, som har förutsättningar att vara hållbara länge.Från mitt perspektiv kräver det politiska hantverket en ständig nyfikenhet och beredskap att lära nytt, att lyssna och tro andra om gott. Kanske gör det mig sårbar. Risken att bli besviken finns alltid där - men jag fortsätter att utsätta mig. Att bli hård, cynisk och polariserande vore ett betydligt sämre slutresultat.Så, jag kämpar på i vardagspolitikens tjänst med fokus på de nära, lokala utmaningarna. Sakfrågorna varierar, men ideologin i mitt hjärta – kristdemokratin – sätter riktmärken att navigera efter. * Helhetssyn på människan och hennes absoluta och unika värde.* Stor tilltro till människans inneboende kraft - men samtidigt en insikt om hennes djupa behov av gemenskap, sammanhang och mening.* En vision om ett samhälle som är större än det offentliga – som förstår, uppmuntrar och på olika sätt stöttar det lokala civilsamhället. Föreningar, församlingar och olika typer av nätverk och sammanslutningar är centrala för det goda samhällsbygget!* Som kristdemokrat brinner jag också för en kommun för alla generationer. En kommun som verkligen ser sina barn och unga, som hjälper familjer mitt i livet att skapa en fungerande vardag - och som låter oss åldras i goda livsmiljöer, där vi har möjlighet att få våra unika och mångskiftande behov tillgodosedda hela livet. Vi behöver samhällen som på alla plan är äldrevänliga, familjevänliga och barnvänliga!Ett större vi – helt enkelt. Cecilia Hjorth Attefall, JönköpingGruppledare, ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, andre vice ordförande Barn- & utbildningsnämnden#treordBli medlem i Kristdemokraterna!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
Idag flaggar vi för Kronprinsessan! 🇸🇪Idag är det allmän flaggdag! 🇸🇪 Våra allra hjärtligaste gratulationer till H.K.H. Kronprinsessan Victoria på födelsedagen.Foto: Elisabeth Toll, Kungl. Hovstaterna <kungahuset.se> ... See MoreSee Less
Acko Ankarberg Johansson, Jönköpings tidigare kommunstyrelseordförande & kommunalråd (nu är hon riksdagsledamot & ordförande i socialutskottet), delar sina TRE ORD.Dagens tre ord kommer från vår distriktsordförande och riksdagsledamot Acko Ankarberg Johansson:FÖRENING, ENGAGEMANG, REFORMERJag är en föreningsmänniska. Att få göra saker tillsammans med andra för det gemensammas bästa är det som jag gillar mest. Från mina föräldrar har jag fått med mig att man ska vara med och bidra utifrån sina förutsättningar. Det var självklart för mig att engagera mig i förening och församling som ung. Sommarläger på KFUM-gården Vidablick, barnkören Gnistan eller scouterna. Engagemang och intresse för andra människor har jag växt upp med och det har format mitt liv. Jag är väldigt tacksam för det.När jag 22 år gammal klev in i politiken i Jönköping var det kulturnämnden som blev min första politiska skola. Jag mötte erfarna kulturpolitiker från olika partier och lärde mig både om engagemangets betydelse och själva hantverket som det innebär att vara förtroendevald. Alla människor jag mött under åren påverkar mig. Varje människa är en berättelse som jag bär med mig. Alla erfarenheter har jag inte själv utan jag får del av dem via andra människor. Därför är mötet med människor det centrala i politiken. Det är på grund av möten med människor jag kämpat för att bevara Kulturskolan, inrätta ett gästhem för vård i livets slutskede, möjliggöra egenmakt genom valfrihetssystem, förändra beroendesjukvården och allt annat som kantat min väg genom åren. Att förändra genom reformer är nödvändigt. Politiken kan uppfattas långsam. Men det har ett värde att lyssna in synpunkter på förslagen, värdera och döma av innan man fattar beslut. Reformer behövs inom många områden - inte minst har pandemin brutalt visat på bristerna inom olika områden. Det kommer behövas många reformer framöver. Därför är det viktigt med engagemang och att ta del av människors erfarenheter och åsikter. Arbetet med att forma ett gott samhälle för alla blir bäst när man gör det tillsammans med andra. Föreningsmänniska kommer jag fortsätta vara livet ut. Acko Ankarberg JohanssonKristdemokrat och riksdagsledamotOrdförande i partidistriktet Jönköpings län// Gilla, dela och kommentera gärna. #treord //Bli medlem idag! KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
Idag har turen kommit till Marcus Stoltz, medlem i vår kommundelsförening tillika KDU-ordförande i distriktet, att dela sina tre ord.Marcus Stoltz, distriktsordförande för KDU, delar sina tre ord:Jag valde att engagera mig politiskt strax innan valet 2018 då jag ansåg att utvecklingen i landet i många avseenden gick åt fel håll och ville göra det jag kunde för att skapa ett bättre samhälle. Anledningen till att valet föll på just kristdemokraterna kan bäst summeras i följande tre ord: Prioriteringar, Familj, Frihet.Något som är viktigt i ett välfärdssamhälle är att skattepengarna läggs på rätt saker. Annars är det lätt att tappa tilltro till systemet. En av de saker som fick mig att gå med i kristdemokraterna var just Sara Skyttedals kampanj inför valet 2018 med sin slogan ”Nej till slöseri med skattemedlen”. På allt för många håll i landet läggs pengar på kommunala skrytbyggen där Jönköping nästan blev en i mängden när det kom till arenafrågan men räddades av just kristdemokraterna. När vi idag ser en situation med allt mindre tillgänglig sjukvård, för få poliser på våra gator och enormt behov av fler platser till äldreboenden gäller det att kunna prioritera. Sverige är idag ett av de länder med absolut högst skattetryck och att våra problem därför skulle bero på att skatten är för låg är absurt, den är inte alls för låg utan pengarna läggs på fel saker. Jag är därför stolt över att tillhöra ett av få partier som står upp för en ansvarstagande inställning till fördelning av skattemedlen. Vi människor är i grunden djupt beroende av olika sorters gemenskaper. Exempel på dessa kan vara nationen, fotbollslaget eller familjen. En av dessa gemenskaper är dock långt mer fundamentalt viktig än de andra, familjen. Ett starkt samhälle byggs av starka familjer. Det är i familjen som karaktär etableras och värderingar lärs ut. Jag växte själv upp i ett stabilt hem med två kärleksfulla föräldrar som ville göra allt för att ge mig de bästa förutsättningarna att lyckas i livet. Detta har onekligen gett mig fördelar som jag vill att fler ska kunna ta del av. På senare år har jag däremot insett hur svårt det kan vara att få ihop livspusslet och vikten av att föräldrar ges frihet att själva planera sin vardag. Politiker borde ju rimligtvis underlätta för familjer så att de kan forma sina liv utifrån ens egna förutsättningar. På senare tid har man däremot gjort tvärtom i många avseenden. Politiker detaljstyr hur familjer ska planera sin vardag, t ex hur många föräldradagar varje förälder måste ta ut. Allt för att rasera vad som anses vara föråldrade strukturer, eller för att förhindra att vissa familjer skulle göra ”fel” val.För mig är det viktigt att varje individ får välja att leva och forma sitt liv efter sina egna övertygelser och värderingar i så stor utsträckning som möjligt. Detta eftersom att varje människa är unik och har sina egna ambitioner i livet. Idag agerar staten i allt större utsträckning som en förmyndare åt sina invånare där politiker anser sig bättre lämpade att välja hur föräldrar ska fördela sin föräldraledighet, hur man ska uppfostra sina barn eller hur man ska spendera sin hårt förvärvade lön. Vi är statens egendom från vaggan till graven, man ser endast till det kollektiva och staten förväntas lösa alla våra problem. Hur kan man utvecklas och växa som person om man aldrig förväntas göra egna val? Att det finns ett socialt skyddsnät är väldigt positivt men grundinställningen till statlig inblandning borde snarare vara att det endast är befogat när civilsamhället inte kan lösa diverse problem på egen hand. Marcus Stoltz, distriktsordförande KDU Jönköpings län#treordBli medlem i KDU: www.kdu.se/bli-medlem/Bli medlem i KD: KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
"Vi har råd att göra rätt, råd att investera i våra barn och unga. De styrande partierna måste släppa den politiska prestigen och kunna rösta för politiska förslag från oppositionen. För barnens skull."Det är dags för den styrande Koalitionen (S, C, MP & L), med god hjälp av V, att rannsaka sig själva. Är det för att förslaget inte är deras eget man valt/väljer att inte investera i våra barn/unga?Koalitionen glömmer barnenDet är inget annat än en skandal att de styrande partierna i Jönköping (C, S, MP och L) röstar nej till akuta förstärkningar av socialtjänsten samtidigt som situationen är så allvarlig att verksamheten har Lex Sarah-anmälts.Vi har under våren känt en oro för att socialtjänsten inte haft tillräckliga resurser. Därför har vi Kristdemokrater tillsammans med Moderaterna vid flera tillfällen föreslagit att socialtjänsten ska få ytterligare ekonomiska resurser för omedelbara personalförstärkningar. De styrande partierna har röstat ner förslaget. Varje gång.Så under juni blev situationen akut. Bara hälften av utredningarna kring utsatta barn blir klara i tid och personalen vittnar om en ohållbar arbetssituation.På det sista kommunstyrelsesammanträdet före semestern upprepade vi därför på nytt förslaget om att skjuta till mer pengar för att akut utöka personalstyrkan. Koalitionen röstade nej ytterligare en gång.Vi har råd att göra rätt, råd att investera i våra barn och unga. De styrande partierna måste släppa den politiska prestigen och kunna rösta för politiska förslag från oppositionen. För barnens skull.Det förvånar mig att de lokala medierna inte uppmärksammat vad som hände på senaste kommunstyrelsesammanträdet.DELA gärna detta inlägg. ... See MoreSee Less
Ikväll klockan 19:00 📺Missa inte! 📺Ebba Busch håller sitt Almedalstal ikväll kl.19:00.Dessvärre inte på plats i Visby, men säkerligen lika väl levererat som alltid.#almedalstal2021 ... See MoreSee Less
...och igen! ↗️Ytterligare en mätning ↗️Demoskop: 6,8% (+1,2) ... See MoreSee Less
KD ökar igen!Vårt utgångsläge om det blir extraval ser gott ut. I en färsk opinionsundersökning från Sentio får KD 6,8%. En ökning med 1,6 procentenheter sedan förra mätningen. Och vi brukar öka i riksdagsvalrörelser. ↗️ ... See MoreSee Less

 

 

 

 

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Värderingar att lita på !

Bakom långa vårdköer, bristen på äldreboende och statistik om ouppklarade brott finns människor. Människor som blir sjukare för att de inte får vård i tid. Äldre som tvingas bo kvar hemma i otrygghet och ensamhet. Brottsutsatta som tappar tron på samhället när polisen inte lyckas lösa brotten.
Detta är inte hela verkligheten. Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för.

Nu krävs det goda värderingar som sätter människovärdet främst och politiker som vill och vågar prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna för oss. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD