Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på sociala medier

KD ökar till 7 procent i DN/Ipsos. Det är rimligt. Svenska folket är urbota less på kriminaliteten. KD är också trötta på kriminaliteten. Det har vi gjort tydligt i förslag efter förslag. Löfven och januaripartierna tar inte ledningen. Bara en ny regering kan ge Sverige ett nytt ledarskap. Den här undersökningen visar att det finns inom räckhåll.

Hjälp oss byta regering. Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem

Läs hela undersökningen i Expressen:
KD.nu/kd7exp
... See MoreSee Less

❌ NYA UPPGIFTER: KINA HAR SLAVLÄGER I TIBET ❌

I år har över en halv miljon tibetaner placerats i ”arbetsträning” i den kinesiska kommunistregimens så kallade ”arbetsläger”.

I dessa läger tvingas deltagarna inte bara arbeta under slavliknande förhållanden. De får heller inte tänka eller tycka fritt, och tillåts inte äga saker. De får inte prata sitt eget språk eller utöva sin egen kultur eller religion.

Arbetslägren är ett brutalt verktyg för att indoktrinera tibetanerna, och de övervakas strikt av den kinesiska militären. Målet är tydligt: kommunistregimen ska äga och kontrollera allt och alla.

Idag uppmanar vi i IPAC (the Inter-Parliamentary Alliance on China) världens demokratiska stater att vidta omedelbara åtgärder.

IPAC föreslår:
▫️ att regeringar och EU inför sanktioner mot de ansvariga för lägren.
▫️ att regeringar omedelbart ser över sina rekommendationer till företag som verkar i områden där tibetaner och andra folkgrupper tvingas till tvångsarbete, för att hindra att varor som köps i våra respektive hemländer är producerade av tibetanska eller andra tvångsarbetare.
▫️ att regeringar och EU kräver tillgång till Tibet för att kunna genomföra en oberoende internationell utredning om situationen där.
▫️ att FN: s generalsekreterare utser en särskild rapportör för att utreda tvångsarbete och etnisk förföljelse i Kina.

Nu måste det vara slut på normaliserade och urvattnade relationer med Kina! Demokratiska ledare kan inte fortsätta att prata investeringsavtal och samarbete för biologisk mångfald med en sådan fruktansvärd regim.

Personligen kan jag inte låtsas som ingenting när jag nu vet att en halv miljoner tibetaner lider i slavläger. Jag hoppas att den svenska regeringen och EU känner på samma vis.

Läs IPAC:s gemensamma uttalande på min hemsida: davidlega.eu/2020/09/22/statement-on-reports-of-forced-labor-in-tibet/
... See MoreSee Less

"DET HÄR RÄCKER INTE" JAKOB FORSSMED KOMMENTERAR REGERINGENS BUDGET

Har du någon gång storhandlat hungrig, utan att ha en inköpslista, kommit hem, packat upp och undrat – hur gick det här till? Vad ska jag egentligen laga av det här? Och vad dyrt det blev.

Då vet ni hur januaripartiernas budgetförhandling gått till. Fyra partier fyllde en gigantisk kundvagn på kredit, utan att ha pratat ihop sig om folkhushållets behov och om vad som behöver handlas in.

Det är påtagligt att årets budgetproposition saknar en gemensam riktning för politiken. Även när man bedriver en expansiv finanspolitik måste man klara att prioritera och fokusera. Och att utforma reformerna – även de som något annat parti fått igenom – så att de blir så bra som möjligt. Men det har januaripartierna inte mäktat med.

Resultatet är tillfälliga och sent införda satsningar, som inte kommer stimulera konjunkturen och avhjälpa krisen. Ett jobbskatteavdrag som betalas ut vid midsommar 2022 och nedsatta arbetsgivaravgifter för unga som träder ikraft april 2021 är två exempel.

I flera fall är underlagen till reformerna otillräckliga. Jobbskatteavdraget, stödet för energieffektivisering, och statliga kreditgarantier för gröna investeringar är exempel på satsningar som har en oklar utformning och ger ett hafsigt intryck.

Regeringen har också haft problem att lämna besked i tid kring de olika företagsstöden, vilket inneburit osäkerhet och oro inom näringslivet för om verksamheter ska kunna överleva krisen.

Det håller inte. Istället behövs nu breda, snabba och träffsäkra jobbreformer. Vården behöver – inte bara resurser – utan styrning. Brister i äldreomsorgen måste åtgärdas. Och tillräckliga resurser och verktyg måste till för att stoppa allvarlig brottslighet.
... See MoreSee Less

TRE ORD är tillbaka!
Denna gång är det Mats som sätter ord på vad som driver honom i politiken.
Gemenskap, företagande & ansvar.
#treordVeckans tre ord:
GEMENSKAP, FÖRETAGANDE & ANSVAR

🔹GEMENSKAP
Vi människor är beroende av GEMENSKAP med andra människor för att må väl. För mig är Kristdemokraterna det parti som värnar om allt från den lilla gemenskapen i familjen till att känna samhörighet genom att vara med i facket eller någon annan intresseorganisation.
Det är i den lilla gruppen vi formas till goda medmänniskor som gör att vi lär oss ta ansvar för varandra och att ge och ta emot beröm och klander. Detta har vi nytta av senare i livet i ett större sammanhang på arbetsplatsen eller föreningen.
Kristdemokraterna vill därför ge stöd till familjer att ta detta ansvar men vi vill också på olika sätt uppmuntra till ideellt engagemang i olika former i alla sorters föreningar.

🔹FÖRETAGANDE
För Kristdemokraterna är FÖRETAGANDE synonymt med personer som ofta arbetar hårt, har idéer som de genomför och som är beredda till uppoffringar.
Företagande är för mig inte bara ekonomisk affärsverksamhet utan också sommarlovsentreprenör och ung företagsamhet för skolelever och entreprenörer inom ideella föreningar och sociala företag.
Kristdemokraterna vill uppmuntra personer med goda idéer genom att minska på onödiga regler och att få stat och kommun att se möjligheterna hos dessa företagare.

🔹Eget ANSVAR
Vårt samhälle, och alla former av gemenskap människor emellan, bygger på gemensamma normer och regler och att vi också strävar efter att leva efter dem.
Alltså att ta ANSVAR för sig själv och sina handlingar är gott. Hårt arbete och goda insatser ska löna sig och då inte bara ekonomiskt. Likaväl ska den som gör illa få ta konsekvenserna av detta. Det innebär också att den som gjort illa och tagit sitt straff för detta ska få en ny chans i samhället.

Mats Antonsson,
gruppledare & ordförande för KD Tranås
#treord

Gå med KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

Mycket angeläget och viktigt!LÅT STATEN FÅ ENSAMT ANSVAR FÖR ASSISTANSEN

Kristdemokraterna har tillsammans med M och V tagit ställning för att staten ska vara ensam huvudman för assistansen. Det meddelade Ebba Busch och Pia Steensland idag tillsammans med företrädare för M och V.

Dagens delade huvudmannaskap mellan stat och kommun skapar stora problem. Det sker olika bedömningar i olika kommuner. Det är stor risk för att kommunens budget – inte personens behov – avgör vilket stöd man får.

Människor vågar inte flytta från en kommun till annan av rädsla för att förlora sin assistans. Det är ett rättsosäkert system ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

KD, M och V kommer nu lämna in ett gemensamt utskottsinitiativ i socialutskottet. Frågan måste utredas omgående – vi vill att en ny lagstiftning ska vara på plats före mandatperiodens slut.

Nu är det upp till övriga partier att ta ställning. Men vi räknar med att vårt initiativ kommer få ett brett stöd. Om man har lyssnat på riksdagsdebatterna kring LSS det senaste året så är det bara S och MP som inte har satt ner foten för ett statligt huvudmannaskap.

Det är hög tid för staten tar ett ensamt ansvar för assistansen. Det skulle säkra rätten till assistans oavsett var i landet du bor.
... See MoreSee Less

TILLBAKA TILL JOBBET - SATSNINGAR PÅ FLER JOBB!

Mellan mars och augusti i år skrev 384 000 personer in sig som arbetslösa i Sverige. Läget är alarmerande. Därför lägger KD nu ett förslag som kan ge 86 000 nya jobb på kort tid.

För att stimulera till anställningar föreslår KD ett tillfälligt stöd till alla som nyanställer personer som idag varit arbetslösa 1-6 månader under senaste halvåret. Hela arbetsgivaravgiften, inom vissa gränser. Förslaget skulle kunna träda i kraft redan 1 oktober.

Läs mer om förslaget på
kristdemokraterna.se/tillbakatilljobbet

Gå med i KD!
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

KD kommer aldrig medverka till att fastighetsskatten återinförs. Vi avskaffade den för att det är en oförutsägbar skatt på något som i sig inte genererar något beskattningsbart kapital förrän fastigheten säljs.

Alla som äger ett hus vet att det inte finns något bottenlöst von Anka-valv insprängt i bjälklaget att ösa pengar ur när skatten ska betalas. I de förslag som hittills presenterats kan ett genomsnittligt småhus få en årlig skatt på nära 30 000 kronor. Och väl på plats blir parametrarna klåfingriga politikers kelgris för att ta in mer skatt från dig.

Senast vi hade fastighetsskatt i Sverige blev den så hög att man kunde rådas att låna till skatten om man ville bo kvar i sitt hem. Den innehöll så många undantag och villkor att den blev svårberäknad och nyckfull. Våra hem, som ska vara vår fasta punkt, blev otrygga.

Fastighetsskatten drev människor från sina hus och gårdar. Fastigheter som kanske gått i generationer i samma familj. Det är fullständigt orimligt och vi kristdemokrater kommer att göra allt för att den aldrig återinförs.

Jobba mot fastighetsskatten. Gå med i KD.
KD.nu/blimedlem
... See MoreSee Less

NEJ - FASTIGHETSSKATTEN SKA INTE KOMMA TILLBAKA!

Jag var med och tog bort den oförutsägbara fastighetsskatten som skapade otrygghet i människors boende. Borttagandet var en av de förändringar - tydligt kd-märkt - som gjorde det lite lättare att leva i Sverige.

Att återinföra ett system med fastighetsskatt baserat på taxeringsvärde skulle med all säkerhet skapa samma problem som gjorde fastighetsskatten till Sveriges mest hatade skatt: den gjorde det dyrare att bo och framför allt skapade den otrygghet och oförutsägbarhet kring möjligheten att bo krav i den egna hemmet.

Inte minst äldre som arbetat och sparat ett helt liv kunde drabbas av kraftigt stigande boendekostnader och uppleva sig tvungna att flytta - som en konsekvens av att grannen gjort en lyckosam försäljning.

Skulle den återinföras skulle också vanliga barnfamiljer i städernas förorter drabbas av kraftiga kostnadssmällar.

Man bör också notera att det redan idag görs ett slags skatteuttag på fastigheter via den kommunala fastighetsavgiften - men utan godtycket och oförutsägbarheten!

Idén att ta ut hög och ibland kraftigt ökande skatt på ett fiktivt värde - som den forna fastighetsskatten gjorde - bör därför vara fortsatt förpassad till papperskorgen. Inte heller nu är småhusen eller lägenheterna försedda med bankomater (även om en del ekonomer säger att småhusägare kan ta extra lån för att betala skatten...).

Men när januaripartierna har utlovat en skattereform som ska lösa snart sagt varje problem finns förstås risken att de sträcker sig efter fastighetsskatten för att finansiera kalaset. Per Bolund har redan öppet sneglat åt det hållet. Många ekonomer hejar på. Dessa har i alla tider haft en stark fäbless för att beskatta fast egendom (den kan ju exempelvis inte flytta utomlands) och denna gång motiverar de kravet på ny fastighetsskatt kanske framför allt med effektivitetsvinster på bostadsmarknaden .

Jag förnekar inte att sådana kan finnas - men som politiker kan man inte bara sträva efter mesta möjliga effektivitet. Skattesystemet måste också vara legitimt - och mänskligt. Den gamla fastighetsskatten svarade inte upp mot dessa krav.
... See MoreSee Less

 

 

 

 

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Värderingar att lita på !

Bakom långa vårdköer, bristen på äldreboende och statistik om ouppklarade brott finns människor. Människor som blir sjukare för att de inte får vård i tid. Äldre som tvingas bo kvar hemma i otrygghet och ensamhet. Brottsutsatta som tappar tron på samhället när polisen inte lyckas lösa brotten.
Detta är inte hela verkligheten. Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för.

Nu krävs det goda värderingar som sätter människovärdet främst och politiker som vill och vågar prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna för oss. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

[custom-facebook-feed]