Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på sociala medier

KD, M och V: 4 MILJARDER TILL ÄLDREOMSORGENÄldre ska ha det bättre. Regeringen har länge behandlat äldreomsorgen styvmoderligt. Vi har en bra äldreomsorg i Sverige, men det finns brister som måste åtgärdas omgående. Därför har vi tagit initiativ till att använda mer pengar till svensk äldreomsorg. Bakom förslaget står KD, M och V. Vi kristdemokrater samarbetar med alla partier för att genomföra vår politik.Sammantaget tillför vi 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver liggande budget. Vi gör detta genom ett utskottsinitiativ till ändring i statens budget för 2021. Genom förslaget kan vi få✅ Färre timanställningar och ökad personalkontinuitet inom äldreomsorgen✅ Ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen✅ Ökade möjligheter till tryggt boende för äldreDet kallar vi kristdemokrater äldrefokus. Läs mer i vårt gemensamma pressmeddelande:KD.nu/prm210225Vill du också jobba för att äldre ska ha det bättre? Gå med i KD!KD.nu/blimedlem(Arkivbild)#svpol #äldre #äldreomsorg #välfärd ... See MoreSee Less
KD: Vi tar ansvar för kärnavfallets framtidIdag har Kristdemokraterna lagt ett utskottsinitiativ i försvarsutskottet om framtiden för kärnavfallet. Det har en avgörande betydelse för vår energiförsörjning.Vi har flera partier bakom oss. Vi vädjar till ytterligare, förhoppningsvis ansvarsfulla partier i Sveriges riksdag att stödja vårt förslag. Det här måste inte handla om ifall man är för eller emot kärnkraften. Det här handlar om ifall vi överhuvudtaget ska kunna lagra det kärnavfall som vår nuvarande kärnkraft ofrånkomligen kommer avge.Vattenfall har pratat om att det krävs ett regeringsbeslut senast i sommar. Efter förhandlingar med andra partier kräver vi nu att regeringen fattar beslutet senast sista maj. Det borde sätta fart på regeringen – samtidigt som vi ger dem tillräckligt med tid att fatta beslut om lagringen.Annars riskerar alltså mellanlagret att bli fullt redan till 2023. Det hade inneburit att vi inte kan fortsätta använda våra befintliga kärnkraftsreaktorer 2024 eftersom det inte finns någon plats för det utbrända kärnbränslet.Inte ens Miljöpartiet driver offentligt att man vill upphöra med kärnkraft inom några få år. Men det kan bli produkten av regeringens oförmåga till handling. Det vore fullständigt vårdslöst.KD tar nu viktiga steg för att Sverige ska kunna fortsätta lagra kärnavfallet. Vi tar ansvar när regeringen undviker det.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
Vid Jönköpings kommundelsförenings årsmöte valdes Pernilla Freij in som vice ordförande. Välkommen! ... See MoreSee Less
KD: Ta beslut om förvaring av använt kärnbränsle senast sista aprilDet är allvar nu. Läget för förvaringen av kärnbränsleavfallet är kritiskt. Mellanlagret börjar bli fullt. Senast i sommar krävs ett regeringsbeslut att påbörja byggnation av slutförvar i Forsmark och att utöka kapaciteten vid mellanlagret i Oskarshamn.Risken är annars att Sverige får slut på lagringsutrymme för kärnbränsle om drygt två år. Det skulle få oerhörda konsekvenser. Det kan leda till kvarvarande reaktorer måste tas ur drift vilket vore förödande för industrin, för hushållen och klimatet.Det var Vattenfalls produktionschef Torbjörn Wahlborg larmade till DN i förra veckan. Han pratade om att berörda myndigheter har sagt sitt. Östhammar kommun, där slutförvaret finns, står redo. Allt som återstår är regeringens beslut. Man har legat på i minst ett år. Men Miljöpartiet blockerar det.Det här är oerhört farligt. Vi kan inte acceptera att samtliga reaktorer tvingas till nödstopp på grund av regeringens vårdslöshet.Därför tar vi i Kristdemokraterna ett viktigt steg för att tvinga regeringen till ett beslut. När försvarsutskottet på tisdag sammanträder, lägger vi ett utskottsinitiativ för att regeringen senast sista april ska fatta beslut om slutförvaret och mellanlagret för använt kärnbränsle.Det här borde vara okontroversiellt. Vi kristdemokrater vill som känt att kärnkraften byggs ut men även om man är neutral eller lite skeptiskt inställd till kärnkraften, måste vi ju kunna lagra det avfall som den kommer fortsätta avge!Det är det ansvarsfulla beslutet och vi hoppas att andra ansvarsfulla partier väljer att stödja vårt initiativ.Det är ett totalt underbetyg åt regeringen att det här krävs. Men vi kristdemokrater tar gärna ansvar för Sveriges energiförsörjning.Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
Vi är samhällsbyggareKristdemokratin i Europa växte sig stark efter andra världskriget som motreaktion till nazismen. I Sverige bildades KD några år senare av andra skäl, eftersom miljontals svenskar ville behålla kristendomsundervisningen i skolan. Vi är stolta över vår historia som vilar på två ben; den europeiska antinazistiska och den svenska folkrörelsebakgrunden. Du behöver inte vara religiös för att vara kristdemokrat. Men vi sticker inte under stol med att vi bygger på mångtusenåriga värderingar. Vi bygger vår politik på varm medmänsklighet och judisk-kristen etik. I oroliga tider behövs politiker med en trygg värdegrund. Vi är ett frihetligt och marknadsvänligt parti som också betonar ansvaret för våra medmänniskor. Vi vill ha rimliga skatter och undvika slöseri med skattemedel och vi betonar vad som är politikens uppgift och vad som inte är det. Våra gräsrötter avskaffade decemberöverenskommelsen förra mandatperioden, vi vägrade januariöverenskommelsen som drev tidigare ickesocialistiska partier i famnen på Socialdemokraterna, vi har suttit stabilt i alla borgerliga regeringar sedan vi kom in i riksdagen 1991. Man vet var man har oss. På köpet får man ett parti som vågar sätta mjuka värden först. Trygghet, vård och äldrefrågor.Till skillnad från nästan alla andra ideologier tror vi kristdemokrater inte på någon utopi om hur samhället ska bli. Det finns inget facit att sikta mot. Vi agerar istället utifrån goda värderingar. Det finns inga perfekta människor och inga perfekta samhällen. I vår strävan efter ett gott samhälle bortser vi inte från individ och kollektiv, men fokuserar mer på de gemenskaper som finns däremellan; en livskamrat, familj, arbetskamrater, vänner, grannar, kyrkor, företag, föreningar och välgörenhetsorganisationer. Vi är samhällsbyggare.Gå med i ett parti med stabil värdegrund och god tradition. Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
Esmeralda – även kallad Lilla Hjärtat – fick bara bli tre år gammal innan livet togs ifrån henne. Hennes trygghet i familjehemmet, där hon hade bott sedan hon var nyfödd, fick stå tillbaka för de biologiska föräldrars rätt till sitt barn. Trots missbruk och våld i hemmet stod lagen på föräldrarnas sida.Det är anmärkningsvärt att inte ens Esmeraldas tragiska livsöde fick regeringen att agera tillräckligt skyndsamt under våren 2020. KD har tillsammans med M, C och L varit drivande för att riksdagens socialutskott ska ta över regeringens ansvar och på egen hand agera för att ändra lagen.Vårt arbete resulterade i att lagen ska säkerställa så att barn inte flyttas från sitt familjehem om flytten strider mot barnets bästa. Lagen träder i kraft den 1 mars i år. Vi nöjer oss inte med detta. Vi har målmedvetet arbetat vidare och fick nyligen majoritet i riksdagen för en lång rad förslag. Bland annat:🟦 Översyn av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 🟦 Nationellt register över landets jour- och familjehem🟦 Lagstadgat krav på obligatoriska drogtester av föräldrarna 🟦 Uppföljning av barnets situation under längre tid än dagens två månader efter att en familjehemsplacering har upphört🟦 Översyn kring hur sammanbrott, det vill säga att vården avbryts i förtid, kan undvikas och förebyggas🟦 Möjlighet till förlängd familjehemsplacering upp till 21 års ålder vid gymnasiestudierOm det här skriver den kristdemokratiske riksdagsledamoten Pia Steensland, KD tillsammans med kollegor från M, C och L i Aftonbladet idag. Läs hela artikeln i Aftonbladet:KD.nu/ab210218 ... See MoreSee Less
KD: Sverige måste signalera att kärnkraften är välkommenKristdemokraterna har varit tydliga med att vi vill se två nya reaktorer i Ringhals. I en intervju med Svenska Dagbladet berättar Ebba Busch också att KD välkomnar småskalig kärnkraft, satsningar på forskning på ny kärnkraftteknik och nybyggen med befintlig teknik. Bygget ska starta så snart som möjligt.Kärnkraften ska ses som en bas i svensk energiförsörjning. Utan kärnkraften riskerar vi vår industri och svenska jobb. Det är inte bara vi i KD som tycker så. Vi får stöd från flera S-toppar som förstått att regeringen måste agera. KD är inte ute efter att bestämma exakt modell. Kärnkrafttekniken har redan utvecklats väldigt mycket sedan 1980-talet. Även nyare teknik ska välkomnas, men vi behöver inte vänta på den. Det finns intresse att bygga ny kärnkraft i Sverige, om de får ett tydligt besked från politiken att kärnkraften är välkommen efter 2040 och ersättningsmodellen görs om. Det vill KD tillmötesgå.Läs hela intervjun i SVD:KD.nu/svd210217Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
KD bästa parti på - Sjukvård- Äldreomsorg(Enligt Demoskop)💪🏼💪🏼Vi är så oerhört tacksamma för den respons ni väljare ger på vår politik. När Demoskop mätt vilket parti som har bäst politik på olika områden, har KD högst förtroende på två av dem - både på vård och äldreomsorg. Två områden som är mycket viktiga för väljarna och för oss kristdemokrater. Undersökningen är ett tydligt styrkebesked för KD.Det finns mycket att göra för att förbättra svensk vårdpolitik och äldreomsorg. Engagera dig idag > Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
Svensk vänster håller på att tappa greppet om jämställdhetsfrågorna. När den kanske viktigaste frågan kommer på tal - våld mot kvinnor - var finns Sveriges feministiska regering då? Det frågar sig den idégrupp inom KD som just nu jobbar med att mejsla fram ny jämställdhetspolitik för partiet att ta ställning till.Den här idégruppen har en nyckelroll när vår nya politik ska fram på jämställdhetsområdet. Désirée Pethrus och Sarah Havneraas från idégruppen lättar på locket och berättar lite om vad man jobbar med genom den allmänpolitiska portalen Altinget idag.Idégruppen vill bryta sekretessen så att vård och socialtjänst kan informera polisen vid risk för brott mot närstående. Man föreslår att vårdnad och umgänge med barn ska fråntas våldsamma föräldrar och man föreslår större zoner för kontaktförbud.Helt klart mycket intressanta frågor, inte bara för den kristdemokratiska rörelsen under idéutveckling, utan även för samhället i stort.Läs mer om idégruppens förslag på Altingets webbplats:www.altinget.se/artikel/kd-den-feministiska-regeringen-maaste-ta-vaaldet-mot-kvinnor-paa-allvar ... See MoreSee Less
21 REGIONER FUNGERAR INTE"Sveriges system med 21 olika regioner har varit en stor besvikelse avseende något av det viktigaste man kan tänka sig – att hantera pandemin", så skriver den kände politiske kommentatorn Marcus Oscarsson i en analys av vaccineringsläget nu i veckan. Danmark är ett av de EU-länder som har kommit längst med att vaccinera sin befolkning. En centralt styrd organisation och ett enhetligt bokningssystem uppges som ett par förklaringar bakom framgångarna – och där Danmark skiljer sig från Sverige, redovisar tidningen Dagens Nyheter 11 februari. Pandemin visar tydligt att vi behöver EN tydlig styrning av vården! Uppdelningen av 21 regioner försvårar arbetet under pandemin, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson i Ekot i november. För att alla - i hela landet - ska få tillgång till högkvalitativ vård i tid krävs ett ökat statligt ansvarstagande för vårdens organisation. KD har drivit den här frågan länge och det har gett oss ett grundmurat förtroende i vårdfrågorna. Vi vill börja redan nu med att införa en nationell vårdförmedling. Den nationella vårdförmedlingen skulle hjälpa patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar att hitta ledig vårdplats var som helst i hela landet. 21 regioner fungerar inte. Gå med i KD!KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less

 

 

 

 

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Värderingar att lita på !

Bakom långa vårdköer, bristen på äldreboende och statistik om ouppklarade brott finns människor. Människor som blir sjukare för att de inte får vård i tid. Äldre som tvingas bo kvar hemma i otrygghet och ensamhet. Brottsutsatta som tappar tron på samhället när polisen inte lyckas lösa brotten.
Detta är inte hela verkligheten. Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för.

Nu krävs det goda värderingar som sätter människovärdet främst och politiker som vill och vågar prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna för oss. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

[custom-facebook-feed]