Vad vill vi Kristdemokrater

Följ oss på sociala medier

KD ökar! ↗️KD ÖKAR TILL 5,3 PROCENT! Kristdemokraterna lyfter rejält i senaste mätningen från Novus och är det enda partiet med en statistiskt säkerställd uppgång (+1,1 procentenheter). Partiets uppgång är rimlig. Människor vill ha ett handlingskraftigt ledarskap med tydliga prioriteringar på sjukvård, äldreomsorg och trygghet. Vår partisekreterare, Peter Kullgren, säger till SVT Nyheter:”När vi pratar om vår politik och säger att det är dags att lägga ned regionerna och att staten i stället tar över ansvaret för sjukvården, för att vi ska få en jämlik vård i Sverige, då ger det resultat. Väljarna håller med oss. Det är oerhört viktigt för oss att få ordning på svensk sjukvård och det är det som jag tror ger resultat i den här typen av mätningar.”Sverige förtjänar bättre. Gå med i KD och hjälp oss byta regering! KD.nu/blimedlem ... See MoreSee Less
KD VILL HA ETT OMPRÖVNINGSSTOPP FÖR KOMMUNAL ASSISTANSFör de personer som har assistansersättning via Försäkringskassan* infördes ett omprövningsstopp våren 2018. Syftet var att den assistansberättigade skulle skyddas mot den hårdare rättspraxis som uppstått efter S/MP-regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016. Ett motsvarande stopp finns inte idag på kommunal nivå, men det behövs.Tusentals personer med omfattande funktionsnedsättning och behov av hjälp har kommunala* assistansbeslut. Dessa beslut omprövas regelbundet. I takt med att rättspraxisen blir allt striktare riskerar de att förlora sin assistans; en assistans som är avgörande för att de ska kunna leva ett liv med självbestämmande i sitt eget liv och för att klara vardagen.En stor andel av personer med kommunal assistans och deras familjer lever med en ständigt närvarande skräck som ökar i intensitet för varje dag som omprövningsdagen närmar sig. Det är omänskligt och ovärdigt.Pia Steensland, riksdagsledamot och partiets funktionshinderpolitiske talesperson, har därför lämnat in följande fråga till socialminister Lena Hallengren: ”Är regeringen, utifrån det nationella målet för funktionshinderpolitiken och att LSS är en rättighetslagstiftning, villig att verka för ett omprövningsstopp även av kommunala assistansbeslut?”Alla de personer om deras familjer som hamnar i kläm med dagens system med kommunal assistans förtjänar svar på hur regeringen tänker agera för att de ska få en bättre livssituation.#räddaLSSBli medlem i KD och var med och kämpa för assistansen!KD.nu/blimedlemHär kan du läsa Pias fråga i sin helhet:data.riksdagen.se/.../7572E4A1-7CB9-4BFD-93A0......*Idag delas de med assistans enligt LSS (Lagen om Stöd & Service till vissa funktionshindrade) in i två olika kategorier utifrån hur stort deras behov av hjälp är: 1. De med statlig assistans, genom Försäkringskassan; dessa personer har beviljats assistans mer än 20 timmar per vecka för sina grundläggande behov. 2. Anses behovet vara mindre än 20 timmar per vecka hamnar istället ansvaret för assistansen hos kommunen. Detta system med två huvudmän, staten (FK) och kommunerna, fungerar inte bra och efter ett initiativ från KD, M och V beslutade riksdagen i november 2020 att det ska vara staten som ensam ska vara huvudman för assistansen. Januaripartierna röstade emot detta och just nu verkar det som att regeringen väljer att agera långsamt....Bildtolkning:Två bilder. Den till vänster föreställer en stoppskylt med texten #räddaLSS. På högra bilden finner vi en leende Pia Steensland med kavaj. Under bilderna finns en text med följande lydelse, "KD: OMPRÖVNINGSSTOPP FÖR KOMMUNAL ASSISTANS" ... See MoreSee Less
Trevlig Valborgshelg! 🔥🎶 Himlen ler i vårens ljusa kvällar,solen kysser liv i skog och sjö...Det är en underbar tid; denna brytningstid när värmen äntligen återvänder och vitsipporna breder ut sig, men det blir även i år en annorlunda valborg. Pandemin hänger i och de traditionsenliga majbrasorna och det gemensamma firandet med mycket folk får ställas in även i år. Hoppet om att återgå till en mer normal tillvaro lyser dock starkt. Vi får hålla ut, in i det sista och följa myndigheternas råd och göra vad vi kan för att minska smittspridning och inte öka trycket på vården. Med det sagt – ha en fin valborg och en trevlig helg! ... See MoreSee Less
”NEJ” TILL ANSVARSFRIHET FÖR EU:S GRÄNSPOLISMYNDIGHETIgår röstade Europaparlamentet om ansvarsfrihet för EU:s samtliga institutioner, myndigheter och gemensamma företag. Därmed avslutades den granskningsprocess som pågått under ett års tid, en process som leds av Europeiska revisionsrätten under översyn av Europaparlamentets budgetkontrollutskott, där jag är ersättare.Den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Frontex, ansvarar för bevakningen av EU:s yttre gräns. Myndigheten har ett mycket viktigt uppdrag som handlar om att bistå de nationella myndigheterna i bekämpandet av människosmuggling och otillåten gränspassage.Tyvärr finns det saker som pekar på att allt inte står rätt till med Frontex. Därför har Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Olaf, inlett en utredning om missförhållanden. Det gäller dyra fester, anklagelser om trakasserier och misskötsel i samband med rekryteringar. Men framför allt gäller det de många larmrapporter som pekar ut Frontex som ansvarig för ”pushbacks” av migranter.Att stoppa eventuella asylsökande från att ta sig iland är olagligt enligt internationell rätt. Det måste Frontex förhålla sig till. För mig är det av yttersta vikt att EU upprätthåller en ordnad, human och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Och den ska ske inom lagens ramar.Därför välkomnar jag Olafs utredning. I väntan på den är det enda rätta beslutet att avvakta med att bevilja ansvarsfrihet för Frontex, och skjuta upp beslutet till ett senare tillfälle. ... See MoreSee Less
ÅTERHÄMTNINGSMÅNAD FÖR VÅRDPERSONAL Att jobba varannan helg. Ofta tolvtimmarspass med heroiska insatser på landets sjukhus. Att komma hem efter att barnen gått och lagt sig och försöka få livet utanför jobbet att fungera. Att bara försöka orka med. Signalerna är tydliga och larmen från frontlinjen och personalen har ekat under lång tid. Vi kan inte ta för givet att vårdpersonalen orkar hur länge som helst. Det måste finnas en plan för återhämtning. Därför presenterar vi nu en konkret satsning för vårdpersonalen. Alla medarbetare som slitit och sliter under pandemins extrema förhållanden ska under 2021 erbjudas en månads sammanhållen ledighet för återhämtning, utöver semestern. Det gör vi möjligt genom att en del av de 13200 sjuksköterskor och andra vårdutbildade som lämnat vården och idag arbetar i andra branscher, kan lånas ut och tillfälligt anställas i sjukvården. För att möjliggöra detta får arbetsgivare som lånar ut personal också ersättning. Det är ingen nyhet att vårdpersonalen gått på knäna under lång tid. Vi har påtalat det för regeringen i möte efter möte. Men regeringen gör inte tillräckligt.I sommar ska vårdpersonalen kunna ta semester men utöver det måste personalen som gjort extraordinära insatser i pandemin ges en återhämtningsmånad för att undvika massjukskrivning längre fram.De förtjänar vila och tid med sina familjer. Vi har kunnat lita på dem. Nu ska vi visa att de kan lita på Sverige.Läs Ebba Busch, Jakob Forssmed och Acko Ankarberg Johanssons debattartikel i SvD, länk i kommentarerna. ... See MoreSee Less
Satsa i Bankeryd, Taberg och Kaxholmen istället!Nu finns ett förslag om att kommunen ska bygga ett nytt stadshus i centrala Jönköping. Men är det så klokt? En stor grupp av kommunens medarbetare bor ju på annan ort.Vi Kristdemokrater har tillsammans med Moderaterna istället föreslagit att kommunen ska bygga kontorslokaler i Bankeryd, Taberg och Kaxholmen (så kallade ”Hubbar”). Administrativ personal som bor en bit ifrån den centrala stadskärnan skulle då kunna arbeta någon eller några dagar i veckan på en av Hubbarna istället för att pendla in till Jönköping/Huskvarna.Därigenom skulle vi minska trafiken in till staden något, medarbetare skulle få kortare restid till jobbet samtidigt som det kan bidra till utveckling på de aktuella orterna. Det ökar dessutom attraktiviteten att bosatta sig på fler platser i kommunen.Pandemin har visat att flera arbetsuppgifter och möten kan lösas digitalt. Vi behöver därför inte koncentrera verksamhet till staden och därigenom bidra till ytterligare trängsel och urbanisering.Vi behöver ett perspektivskifte. För Jönköpings kommun är större än staden!DELA gärna detta inlägg.Jönköpings-Posten skriver om vårt förslag:www.jp.se/logga-in/politiska-utspelet-bryt-loss-jonkopings-kommunhus-och-skapa-hubbar-i-taberg-ba... ... See MoreSee Less
Århundradets vårdreform 👏ÅRHUNDRADETS VÅRDREFORMKristdemokraterna presenterar den största sjukvårdsreformen i Sverige på 160 år. Dubbelkommandot mellan stat och regioner har skapat en ohållbar situation. Det krävs att vi tänker nytt och bygger om. Hur detta ska gå till - det har vi presenterat idag!FÖRSLAGET I KORTHET🟦 Statligt ansvar för sjukvården🟦 Statlig finansiering för sjukvården🟦 Sex professionellt styrda sjukvårdsregioner🟦 Arbetet påbörjas direkt i regeringsställningSveriges sjukvård är sedan länge i absolut världsklass. Personalen gör ett enormt jobb med att hjälpa patienterna efter bästa förmåga. Men vårt sjukvårdssystem är ålderdomligt och omodernt. Vi har för många lager av styrning som bidrar till bristande effektivitet och samordning vilket drabbar patienterna. Att få ordning på svensk sjukvård är vår främsta prioritet vid ett maktskifte. Vi kommer att bygga ett nytt, modernt och bevisat effektivt sjukvårdssystem.Tycker du likadant? Bli medlem.KD.nu/blimedlemLäs mer i hela rapporten som Acko Ankarberg Johansson tagit fram här:www.kd.nu/regionrapport/regionrapport.pdf ... See MoreSee Less
Huskvarnabördige riksdagsledamoten JAKOB FORSSMED om cykling på distriktets Facebooksida idag. Trevlig helgläsning & lyssning.🚲 CYKELINTRESSERAD? 🚲Huskvarnasonen Jakob Forssmed, vice partiledare för KD, är en inbiten cykelpendlare som tar hojen mellan sitt hem i Sollentuna och arbetet i Sveriges Riksdag. Om sitt favoritfärdmedel har Jakob uttryckt sig på följande sätt:”Cykling = frihet, hälsa, rekreation och god miljö. Cykeln är en genial, men fortfarande underutnyttjad, uppfinning som möjliggör för de allra flesta att ha ett eget fordon, drivet av den egna kroppen.”Testa gärna någon av Jakobs favoritrundor i Vätterbygden: Landsjön runt, Ådalsvägen upp och sedan nya cykelvägen till Lekeryd eller återupplev Postgirot genom att cykla en gång uppför lätt brutala Norra Klevaliden i Huskvarna där proffsen cyklade 7 vändor när det begav sig.I ett färskt avsnitt av cykelpodden Cykelradion.se är Jakob med och samtalar kring sitt cykelintresse, om reformer för mer och säkrare cykling - samt vintercykelpendlingens glädje och vedermödor. Kanske läglig lyssning under en runda mellan hagel, sol och regn i helgen? Ni hittar podd-avsnittet här:www.cykelradion.se/2021/04/91-aprilvader-politik-och-nederlandsk-trafikplanering/?fbclid=IwAR0mOc...Här finner ni även en länk till en interpellationsdebatt i riksdagen nyligen där Jakob Forssmed ställer frågor till infrastrukturministern om säkrare cykling:www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/myndigheterna-och-cykelkompetensen_H810529Här kan du följa Jakob på Facebook:www.facebook.com/jforssmed/ ... See MoreSee Less
Familjen är en av hörnpelarna i den Kristdemokratiska politiken – Hit hör också hyllandet av kvinnan på Mors Dag 2021!Därför efterlyser vi nu Din nominering till en kvinna som betytt extra mycket för Dig, många eller andra i Jönköpings-trakten. Vi vill ha in Ditt förslag till god kandidat på kvinna/mor och då med en kort motivering till varför denna person skall uppvaktas med tårta till Mors Dag – 30 maj 2021.Skicka in Din nominering till vårt kansli – jonkoping@kristdemokraterna.seeller gå in på Facebook Kristdemokraterna Jönköpings Kommundels-förening och skriv in Din nominering där!Vi vill ha Din nominering senast den 15 maj, men skicka den gärna snarast möjligt, så kommer Du med i dragningen av generöst bakade KD-tårtor till 4 olika kandidater, som räcker till hela familjen!Bästa hälsningar,Styrelsen för KD Jönköpings Kommundelsförening genomEva Stråth 0706 – 16 98 99 Pernilla Freij 0702 – 82 86 28Ordförande Vice ordförande ... See MoreSee Less
💧💧💧 En viktig motion från Acko Ankarberg Johansson & Andreas Carlson 💧💧💧Visste du att namnet på sjön ”Vättern” betyder just ”vatten” och att namnet kan vara mer än 5000 år gammalt?KD: SÄKRA VÄTTERN SOM FRISKVATTENTÄKTLäs riksdagsmotionen från länets två riksdagsledamöter, Acko Ankarberg Johansson & Andreas Carlson:www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/vattern-en-viktig-friskvattentakt_H802101(Bild: Tuve Skånberg) ... See MoreSee Less

 

 

 

 

Läs mer

Vill du också vara med och påverka?

Bli medlem i Kristdemokraterna

Värderingar att lita på !

Bakom långa vårdköer, bristen på äldreboende och statistik om ouppklarade brott finns människor. Människor som blir sjukare för att de inte får vård i tid. Äldre som tvingas bo kvar hemma i otrygghet och ensamhet. Brottsutsatta som tappar tron på samhället när polisen inte lyckas lösa brotten.
Detta är inte hela verkligheten. Det finns mycket som är bra i Sverige, det ska vi påminna varandra om och vara rädda om, men det som brister får politiken inte blunda för.

Nu krävs det goda värderingar som sätter människovärdet främst och politiker som vill och vågar prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är de viktigaste frågorna för oss. Vi lovar inte allt till alla men vi håller vad vi lovar.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

[custom-facebook-feed]