M, S och C tar makten över byggnadstakten

Valresultatet i Knivsta var tydligt. De partier som ville öka byggnadstakten minskade, och de som ville ha en försiktigare utbyggnad ökade. Trots detta sitter samma politiker kvar och styr genom ”fempartimajoriteten” – och nu har dom hittat nya sätt att ge sig själva makten över hela detaljplaneprocessen. 

Läs mer


Intresse att lyssna på KD saknades

Skulptur som lyssnar

Innan valrörelsen meddelade KD i Knivsta att vi går till val som eget parti och inte som en del av en allians eftersom vi ville kunna föra fram våra medlemmars ståndpunkter om  lägre byggnadstakt och kritik mot fyrspårsavtalet. Samtidigt siktade vi på ett borgerligt styre.
Läs mer