Vart tog trygghetsboendet i Lindesberg vägen?

Alla medborgare ska få åldras med värdighet. I det ingår att man har ett tryggt och bra boende. Många äldre i Lindesberg gladdes åt att ett trygghetsboende skulle byggas i anslutning till nya vårdcentralen. Trygghetsboende är en boendeform för äldre som har saknats i Lindesberg och som det finns behov av.

Men plötsligt läste vi i tidningen att nu ska det inte bli något trygghetsboende utan lägenheterna ska erbjudas som vanliga hyresrätter till allmänheten.

Hela grundtanken med införandet av trygghetsboende var att säkerställa att det finns bostäder för äldre med möjlighet till social samvaro. Därför ska det i ett trygghetsboende finnas, förutom lägenheter anpassad för äldres fysiska behov, lokaler för gemensamma aktiviteter, gemensamma måltider, social samvaro, möjlighet till hobby och rekreation.

En trygghetsvärd/bovärd ska finnas på vissa tider på dygnet, som ansvarar för det sociala innehållet och skapar en vi-känsla i boendet.

Ett trygghetsboende är inget vårdboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i ett trygghetsboende utan man hyr sin lägenhet på eget initiativ.

Har man behov av hjälp får man ansöka om hemtjänst eller köpa hushållsnära tjänster som i vilken bostad som helst.

Vi vet att många äldre sitter ensamma i sina lägenheter vilket kan skapa grogrund för depressioner och andra sjukdomstillstånd.

Det är viktigt för hälsan att leva ett aktivt och socialt liv så länge man orkar.

Det gäller att känna meningsfullhet i tillvaron och ha en roll i ett större sammanhang för att ha ett gott liv.

Alla kriterier för att det ska kallas ett trygghetsboende finns i boendet i Bergsparken. Varför då inte använda det som sådant?

Så därför uppmanar vi LIBO – tänk om och tänk rätt.

Gun Andersson

Kristdemokraterna

Lindesberg