• Mindre barngrupper i förskolan kan äntligen bli verklighet

  Kristdemokraterna (KD) har länge arbetat för att mindre barngrupper ska bli verklighet i Lindesbergs kommun. Redan i en intervju inför valet 2014 presenterade Markus Lundin (KD) sina tankar om att minska barngrupperna i förskolan.

  Argumenten för detta är flera.

  • Möjliggöra en lugnare lärmiljö för barnen
  • Ge bättre förutsättningar för personal i förskolan att möta varje barn utifrån dess förutsättningar
  • Tidiga insatser gällande barn i behov av särskilt stöd är värdefullt ur barnperspektivet, men också ur ett livsperspektiv
  • Närma oss skolverkets rekommendation om barngruppers storlek i förskolan

  Att närma sig skolverkets rekommendation vore väldigt bra. Det finns givetvis andra aspekter som påverkar vad som är en lagom barngrupp. Personalens kompetens, barngruppens sammansättning, personaltäthet, barnens ålder och hur lärmiljön ser ut både ute och inne är exempel på några faktorer. Det är värdefullt att ha ett helhetstänk.

  Nu, i och med maktskiftet och samarbetspartierna (KD, M, LPO, SD och L) kan detta bli verklighet. Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att förvaltningen ska utreda och ta fram alternativ för hur det praktiskt ska kunna gå till.

  Det är ett långsiktigt arbete. Vi kommer troligen behöva närma oss skolverkets rekommendationer i flera steg. Men vi närmar oss det första steget och det är bra, mycket bra!

   

  Markus Lundin, ordförande i Kristdemokraterna