• Kristdemokraterna i Lindesberg anser att hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas.

    Kristdemokraterna i Lindesberg anser att hela Lindesbergs kommun ska leva och utvecklas.

    För att det trygga livet på landet inte bara ska vara en vision utan en verklighet måste såväl de små som de stora sammanhangen fungera.På landsbygden finns stora utvecklingsmöjligheter för turism, lantbruk och livsmedel mm.

    Kristdemokraterna i Lindesberg vill arbeta för att skapa bra förutsättningar för de företag som vill etablera sig i Lindesbergs kommun samtidigt som vi vill ge bra utvecklingsm...