• Mindre barngrupper i förskolan kan äntligen bli verklighet

    Kristdemokraterna (KD) har länge arbetat för att mindre barngrupper ska bli verklighet i Lindesbergs kommun. Redan i en intervju inför valet 2014 presenterade Markus Lundin (KD) sina tankar om att minska barngrupperna i förskolan.

    Argumenten för detta är flera.

    Möjliggöra en lugnare lärmiljö för barnen Ge bättre förutsättningar för personal i förskolan att möta varje barn utifrån dess förutsättningar Tidiga insatser gällande barn i behov av särskilt stöd är värdefullt ur barnpersp...
  • Det ska löna sig att arbeta !

    Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...