• Ungdomar bjöd in till debatt i Skäggetorp

  På lördagen samlades politiker och ungdomar i Röda Korsets lokaler i Skäggetorp Centrum för att diskutera ungdomars liv i Linköpings utsatta områden. Debatten gick under namnet ”TJAFS” och även vårt kommunalråd Denisé Cassel (KD) deltog. En av frågorna som togs upp under debatten handlade om nedstängningen av Skäggetorpsskolan. Ungdomspanelen var kritiska mot beslutet och menar att eleverna tvingades in i skolor som inte ville ha dem. – Jag tror att det var rätt beslut att stän...
 • Invigning av Grenadjärparken

  Vårt kommunalråd Denisé Cassel (KD) deltog igår i invigningen av Grenadjärparken. Invigningen ägde rum i parken och den intilliggande Ryttargården. Det var Ryttargårdens Seniorer som stod för arrangemanget som inleddes med brassmusik i solskenet och därefter var det dags för välkomsttal av Anton Sandström. Denisé Cassel hyllade sedan den nyrenoverade Grenadjärparken i sitt tal, parken har de senaste åren fått sig en rejäl ansiktslyftning av Linköpings Kommun och känns idag trygg att promener...

 • Budgetförslag 2022

  Allians för Linköping lade igår fram sitt budgetförslag för 2022 på en pressträff i Stadshuset. Budgeten för 2022 har två tydliga fokus. Det ena är att det är en budget med tydligt trygghetsfokus. Det andra är att budgeten ger våra verksamheter goda förutsättningar för det som nu behöver göras i spåren av pandemin.

  Nu kraftsamlar vi på arbetsmiljön i Linköping. En god och trygg arbetsmiljö är A och O och bidrar till att kommunens mål uppnås. Det utökar våra möjligheter att attrahera, r...

 • Satsning på utökat trygghetsarbete i Linköping

  Linköping har den senaste tiden drabbats av flera allvarliga brott. Denna farliga samhällsutveckling är ett hot mot medborgarnas trygghet och säkerhet och måste på alla sätt stävjas. Därför satsar Allians för Linköping nu 3 miljoner kronor på utökade trygghetsskapande åtgärder. Den ökade brottsligheten med flera mycket allvarliga brott i kombination med vardagsbrottslighet är nu på väg att bli samhällshotande där medborgarnas trygghet riskerar sjunka och där tilltron till samhällets förmåga a...
 • Trygg ”nollning” i Linköping

  Skolorna startar igen efter sommarlovet och frågan om ”nollning” blir åter aktuell. Kristdemokraterna i Linköping och de övriga partierna som ingår i Allians för Linköping anser att en gammal tradition som nollningen bör kunna genomföras på ett tryggt och ansvarsfullt sätt även i år. Med anledning av det har ett omfattande arbetet gjorts från kommunens håll tillsammans med skolorna för att få till organiserade aktiviteter. Vi bjuder in föräldrar och andra vuxna att delta i årets n...
 • Linköpings science park sommarfest

  Trots att sommaren tagit en tillfällig paus deltog vårt kommunalråd Denisé Cassel (KD) igår på Linköpings Science Park Summer Party i Mjärdevi Center. — Det är ett bra tillfälle att träffa nya och gamla vänner, lära sig mer om nyheterna i Linköpings Science Park och våra framgångsrika företag. Jag har bland annat hört två av regionens mest uppmärksammade företagare, Christian Sahlén och Jörgen Ahlberg berätta om sin spännande resa. Det har varit en kul och intressant sommarfest trots att so...
 • Stor satsning på äldreomsorgen i Linköping

  Äldrenämndens ordförande Liselotte Fager (KD) kallade till pressträff framför Stadshuset under måndagen. Företrädare för lokal media var inbjudna. Budskapet var att en fortsatt utökad grundbemanning, förbättrade arbetsvillkor, förstärkt demensvård och fler kuratorer som ska möta äldres psykiska ohälsa. Det är några av de satsningar som äldrenämnden kan göra tack vare ökade statsbidrag och ett överskott i budgeten. – Vi vet att äldreomsorgen står inför flera långsiktiga utmaningar. Det blir ...
 • Krafttag för trygghetsskapande kameraövervakning

  camera
  Under måndagen höll Linköpings Kommun en pressträff i Berga Centrum. Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Denisé Cassel (KD) berättade vilka brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder Linköpings Kommun planerar att vidta framöver. Vid pressträffen deltog mediarepresentanter från bl a SVT, Sveriges Radio och Corren. – År 2018 lovade Polismyndigheten att 27 kameror skulle sättas upp i våra prioriterade bostadsområden och i centrum i Linköp...
 • Webbinarium med Ivar Arpi

  Ni har väl inte missat webbinariet med Ivar Arpi där vårt kommunalråd Denisé Cassel medverkar? Se sändningen  via länken nedan https://www.facebook.com/UppsalaKD/videos/1149243722216602
 • Den politiska prestigen

  I helgen skrev kommunalrådet Denisé Cassel och äldrenämndens ordförande Liselotte Fager en debattartikel i Corren som svar på en tidigare artikel från Vänsterpartiet. Vänsterpartiet tog i sin artikel upp flera punkter för att förstärka arbetet inom äldreomsorgen. Mycket som vi redan nu arbetar med. Vi genomföra stora satsningar på personal, minskad smittorisk och livskvalitetshöjande åtgärder. Ni kan läsa artikeln här: https://corren.se/…/den-politiska-prestigen…/1l73p85r ...