• Valet 2022

    Riksdagsvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 september 2022. Då kan du som har fyllt 18 år lägga din röst på det parti som du vill ska vara med och styra de kommande fyra åren. Vid detta val kommer Sveriges riksdag för mandatperioden 2022–2026 att väljas. Samtidigt kommer det också hållas allmänna val till kommun- och regionfullmäktige.

    På den här sidan kommer Kristdemokraterna i Linköping att presentera nyheter fram till valet 2022.

    Se menyn till vänster för våra inlägg och uppdateringar.