• Kristdemokraternas valprogram 2022

  FÖR VARJE LINKÖPINGSBO

  I Linköping går utvecklingen åt rätt håll på många områden. Vi har hög fart i bostadsbyggandet och vi har fattat beslut om viktiga stadsbyggnadsprojekt såsom utveckling av Berga Centrum och Ullevileden. Arbetslösheten håller sig på en låg nivå jämfört med andra kommuner, det ger goda förutsättningar inför framtiden, men det innebär inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi ska fortsätta att utveckla vår kommun, men vi ska göra det på ett ansvarsfullt sätt. Vi ska ha fokus på kärnverksamheterna med hög kvalitet inom skola och omsorg.

  Trots att mycket fungerar väl i Linköping finns det områden där utvecklingen inte går åt rätt håll. För att medborgarna ska känna sig trygga måste den organiserade brottsligheten i kommunen tryckas tillbaka. I väntan på ett mer handfast stöd från Polisen behöver vi fortsätta satsa på kommunala ordningsvakter, kamerabevakning och att upptäcka bidragsbrott.

  En av Linköpings största styrkor är vårt vitala näringsliv. Våra företag finansierar grunden för allas vår gemensamma välfärd och skapar sysselsättning till Linköpingsborna. Kristdemokraterna går även till val på att inkomstskatten ska sänkas under mandatperioden. Det ökar attraktiviteten för kvalificerad arbetskraft och familjer att söka sig till vår kommun. Dessutom blir det mer över i plånboken.

  Vi lovar inte allt åt alla, men vi lovar att arbeta för varje Linköpingsbo!

   

  Denisé Cassel (KD)
  Kommunalråd och gruppledare

   

  Ladda ner vårt kommunpolitiska valprogram där vi presenterar vad vi vill göra för Linköpingsborna under den kommande mandatperioden (2022-2026):

  Valprogram 2022