• Billigare el

  Sverige befinner sig i en elkris. Vinterns rekorddyra elräkningar har skadat både folk och företags plånböcker. Regeringen har lagt ner planerbar kärnkraft, gjort oss beroende av väder och vind, samtidigt som vi behöver elektrifiera stora delar av samhället. Så kan vi inte ha det. Vi behöver mer el, mycket mer el. Den behöver vara utsläppsfri och kunna planeras 24/7 365 dagar om året. Därför behövs kärnkraften.

  Huvudförslag

  • Ge kärnkraften långsiktiga villkor att utvecklas – förläng befintliga reaktorers drift och planera en utbyggnad av fler reaktorer.
  • Värna vattenkraften, både den storskaliga och småskaliga.
  • Bygg ut vindkraften med respekt för den lokala demokratin och slå vakt om vetorätten. Skapa dels ett system som ger ersättning till fastighetsägare som blir påverkade, dels ett system som ger ersättning till kommuner som bejakar vindkraft.
  • För att akut möta de rusande elpriserna har vi föreslagit att vi nollar momsen på el under dec-mars och sänker energiskatten med hjälp av en ”stötdämpare”. Vi vill också se en återföring av de så kallade ”flaskhalsavgifterna” vilket sänker elnätsavgiften för alla hushåll. Vårt förslag beräknas kosta ca 15 miljarder kr netto och finansieras med hjälp av extraskatt på elbolagens övervinster.

  Övriga viktiga förslag

  • Förenkla tillståndskraven för storskaliga solcellsparker.
  • Kortare och enklare tillståndskrav för utbyggnad av elnäten.
  • Inför ett leveranssäkerhetsmål.
  • En färdplan för morgondagens kärnkraft med mer forskning och moderniserad lagstiftning.
  • Skapa en sammanhållen strategi för kraft- och fjärrvärmen.