• Färre brott

  Sverige befinner sig i en extrem situation. En person i veckan skjuts ihjäl och varje dag sker en skjutning. Så ser det inte ut någon annanstans bland jämförbara länder. Samtidigt som vi har den värsta situationen gällande skjutningar, har vi nästan lägst antal poliser per invånare. I svenska förorter har islamistiska extremister en avgörande påverkan, människor vågar inte vittna på grund av repressalier och knarkhandel sker öppet.
  Så kan vi inte ha det. Du ska kunna lita på Sverige. Polisen ska ha tid och resurser att bekämpa brott oavsett var i landet man bor.

  Huvudförslag

  • Höj polislönerna – vi har skjutit till statliga medel för högre löner
  • Renodla polisens uppdrag. Polisen fokuserar idag alldeles för mycket på annat än brottsbekämpning.
  • Skärp straffet för vapenbrott till fem års fängelse.
  • Totalt översyn av sekretessreglerna, så att myndigheter kan dela uppgifter mellan sig för att lösa brott.
  • Förebygg brott genom att satsa på föräldrastöd.

  Övriga viktiga förslag

  • Missfirmelse mot tjänsteman, dvs att skrika okvädningsord till poliser, ska förbjudas. Den som begår det brottet ska kunna dömas till böter men också omhändertas och avlägsnas från platsen.
  • Hela rättsväsendet behöver byggas ut. Fler poliser kräver fler åklagare, domstolar på fler platser i landet och en kraftigt utbyggd kriminalvård.
  • Se till att Polisen kan ta DNA-prover oftare och spara dem längre för att säkra bevis.
  • Vänd bevisbördan för förverkande av brottsvinster. Om någon har en fin bil utan att kunna visa på en rimlig inkomst så ska den bilen kunna beslagtas.
  • Inför visitationszoner. Prövats med framgång i Danmark, där frågan inte är kontroversiell längre. Svensk polis har mer gemensamt med dansk än med amerikansk, även om det varit framgångsrikt även där.
  • Inför anonyma vittnen. Finns i flera andra länder och bidragit till fällande domar.