• I din kommun vill vi

  1. Skapa ett samhälle där ingen ska behöva känna sig enasm
  2. Skapa en skola där man motverkar mobbning och kränkningar
  3. Skapa en äldreomsorg där det är gott om platser för social samvaro och sociala aktiviteter
  4. Skapa en familjecentral med öppen förskola för att öka tryggheten för familjer
  5. Skapa bättre villkor för föreningslivet för att uppvärdera de ideella krafternas värde
  6. Skapa en förskola med mindre barngrupper för att ge barnen lite lugnare och tryggare miljö
  7. Skapa mer valfrihet inom skola och omsorg för att du vet bäst hur du vill ha det
  8. Skapa en kommun där DU ÄR VÄRDEFULL och inte bara en intäkt eller en kostnad för kommunen