• Bygg fler småhus och villor i Umeå

  Vi vill förenkla och snabba på byggandet och öka tillgången till byggbar mark eftersom det öppnar upp möjlighet för att fler villor byggs.

  Umeå finns i en av Sveriges snabbast växande regioner där det just nu finns miljardinvesteringar i infrastruktur och ny teknik. Det är en positiv utveckling för hela Norrland när behovet av arbetskraft ökar och fler flyttar hit, men det betyder också bostadsbrist.

  Många ungdomar vill bo i småhus, men väldigt få är till salu. Vid samtal med ansvariga på Umeå kommun har jag fått fram att det finns ett antal privata projekt där villatomter vaskats fram, men inte något större område i kommunens regi. Detta är lite märkligt med tanke på att efterfrågan växer så det knakar.

  I stället har flerbostadshus prioriterats när takten på byggandet måste sätta fart. Det är bra att de byggs, men för den skull får man inte glömma att avsätta tomtmark för villabyggande. I en stad av vår storlek måste man planera för alla typer av boende.

  Vi kristdemokrater har flera förslag för att underlätta småhusbebyggelse. Vi vill bland annat införa en planeringsstimulans till kommunerna som ökar utbudet av byggbar mark för småhus.

  Inventera var byggbar mark finns och upprätta register så att fler hushåll kan bygga hus. Se över kreditrestriktionerna och sänka amorteringskraven. Reformera strandskyddet och gör det enklare att bygga bostäder i strandnära lägen.

  Vi vill planera för trygga, ändamålsenliga och vackra miljöer där medborgare själva kan vara aktiva i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer. Vi vill förenkla och snabba på byggandet och öka tillgången till byggbar mark eftersom det öppnar upp möjlighet för att fler villor byggs.

  Jan Kollberg (KD)

  ledamot i byggnadsnämnden