• Skåning ersätter Sellström som ordförande för KD i Umeå

  Magnus Lunderquist valdes förra veckan till ny ordförande för Kristdemokraternas styrelse i Umeå. Han ersätter Anders Sellström.

  Magnus Lunderquist är 47 år, uppvuxen i Malmö, har de senaste åren bott i Staffanstorp där han var både ordförande och gruppledare för Kristdemokraterna och satt som ordförande för kulturnämnden i Region Skåne. Han har nu flyttat till Umeå för att arbeta som personalchef vid Sova sängvaruhus. Han tar över som or...

 • Bygg fler småhus och villor i Umeå

  Vi vill förenkla och snabba på byggandet och öka tillgången till byggbar mark eftersom det öppnar upp möjlighet för att fler villor byggs.

  Umeå finns i en av Sveriges snabbast växande regioner där det just nu finns miljardinvesteringar i infrastruktur och ny teknik. Det är en positiv utveckling för hela Norrland när behovet av arbetskraft ökar och fler flyttar hit, men det betyder också bostadsbrist.

  Läs mer

 • Trafikverket behöver rusta upp våra vägar!

  Lastbil

  Tyvärr har Miljöpartiet fått ett alldeles för stort inflytande över svensk transportpolitik vilket drabbar landsbygden på ett extremt negativt sätt. Sverige behöver en ny transportstrategi. Det skriver Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordförande trafikutskottet och Veronica Kerr (KD), gruppledare Umeå kommunfullmäktige. (mer …)

 • Hållbar ekonomi kräver hållbara politiker!

  Pengar

  I snitt betalar Umeås medborgare en kommunalskatt som ligger cirka två kronor högre än med jämförbara kommuner. Något är fel när skattebetalarna i Umeå år efter år får betala mer för samma välfärd jämfört med de som bor i Linköping, Uppsala eller Västerås. Det skriver Anders Sellström och Veronica Kerr.

  Hållbarhet är ett tema som återkommer i det mesta som vi ägnar oss åt numera. Det gäller ett hållbart klimat och det gäller social hållbarhet. Men det som oftast tonas ned i dessa samma...

 • Ön – Maxat eller trivsamt?

  Bild från ön i Umeå
  Kristdemokraterna i Umeå vill härmed delge sina övergripande synpunkter på förslaget till detaljplan för Ön. Det är ett stort, spännande och väl genomarbetat projekt på en av de finaste platser vi har.

  Kristdemokraterna har sedan början av 2000-talet varit angelägna om att om Ön ska bebyggas ska det bebyggas med varsamhet, omtanke och respekt för de som redan bor på ön. Vi förordar en exploatering som är lite mer varsam och försiktig än vad som nu presenteras. Vi vill att stadsdelen Norra Ön ...

 • Gratischeck till familjerådgivningen och en ökad tillgänglighet

  Relationen till sina föräldrar är av väldigt stor betydelse för barns hälsa och utveckling, såväl psykiskt som fysiskt, det visar en närmast entydig forskning. En trygg familj skapar de bästa förutsättningarna för barn att utvecklas på ett positivt sätt. Att få möjlighet till en nära relation med bägge föräldrarna är i de allra flesta fall det bästa.

  När det kommer barn i en familj är det viktigt att relationen är stabil och trygg, samtidigt kan den nya livssituationen också innebära p...

 • Bättre för barn och familjer

  Familjepolitiken är som en fond för all vår politik. Sverige står inför ett familjepolitiskt vägval där partier på hela den politiska skalan aktivt vill försvaga familjens roll i samhället, medan Kristdemokraterna tvärtom vill stärka den. Politiken ska stödja familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, underlätta familjebildning, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi.

 • Det ska löna sig att arbeta !

  Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...