• Trafikverket behöver rusta upp våra vägar!

  Lastbil

  Tyvärr har Miljöpartiet fått ett alldeles för stort inflytande över svensk transportpolitik vilket drabbar landsbygden på ett extremt negativt sätt. Sverige behöver en ny transportstrategi. Det skriver Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordförande trafikutskottet och Veronica Kerr (KD), gruppledare Umeå kommunfullmäktige.

  Inför regeringens stora infrastrukturproposition signalerade Trafikverket att man behöver mer resurser för att rusta upp Sveriges vägar. När propositionen äntligen kom kunde vi konstatera att S och MP med stöd av C och L levererat en strategi som inte tar hänsyn till Trafikverkets önskemål. Istället för resurser som gör att man kan återställa vägnätet har man ännu en gång valt att satsa på höghastighetståg i södra Sverige.

  Detta får som resultat att Trafikverket i stora delar av Sverige tvingas att sänka hastigheten på vägarna istället för att renovera och rusta upp dem. Januaripartierna motiverar detta med att man måste flytta gods och persontrafik från väg till järnväg.
  Det är en lovvärd vision men eftersom 80-90 % av alla transporter sker på väg är den inte realistisk.
  Ska Sverige klara av att leva upp till målet om att sänka CO2-utsläppen inom transportsektorn med 70 % fram till 2030 så är det vägtrafiken man ska fokusera på.

  Kristdemokraterna är det parti som satsar mest pengar av alla partier på att rusta upp våra vägar.
  Det gör att vi med vår budget kan rusta upp vägar istället för att sänka hastigheter.
  Vi satsar också pengar på att bygga ut nya vägar som gör det möjligt för framför allt skogsindustrin att transportera timmer med längre och tyngre lastbilar. Därtill ökar vi anslaget till de vägföreningar som ansvarar för alla våra enskilda vägar.
  Vid sidan av satsningen på vägarna så vill vi även ändra den så kallade pumplagen. Dagens lagstiftning gör att små bensinstationer ute på landsbygden läggs ner.

  Vi anser att fler alternativa bränslen inklusive el ska tas med i lagen vilket gör att fler bensinstationer kommer att överleva om de exempelvis installerar en laddstation för elbilar istället för dyra investeringar i etanol som i princip ingen använder. Sverige är ett av Europas största länder och vi är många som är helt beroende av bilen för att klara av vardagen. Kristdemokraterna anser därför att Trafikverket ska få i uppdrag att rusta upp vägar istället för att sänka hastigheter samt att regeringen bör ta fram en transportstrategi som gör att hela Sverige utvecklas och inte bara våra storstadsregioner. Tyvärr har Miljöpartiet fått ett alldeles för stort inflytande över svensk transportpolitik vilket drabbar landsbygden på ett extremt negativt sätt.

  Sverige behöver en ny transportstrategi som har en positiv inställning till bilar och vägtransporter.
  MAGNUS JACOBSSON (KD)
  2:e vice ordförande trafikutskottet
  VERONICA KERR (KD)
  Gruppledare Umeå kommunfullmäktige