Här finns KD i Vetlanda kommun

Det står nu klart hur Kristdemokraterna är representerade i kommunens nämnder. Val till kommunens bolagsstyrelser sker senare under året.

Kommunstyrelsen

 • Monica Samuelsson, ordinarie ledamot
 • Hans Svensson, ersättare

Revisionen

 • Lars-Göran Axelsson, ledamot

Barn- och utbildningsnämnden

 • Ingemar Sturesson, ordinarie ledamot
 • Madelene Palmgren, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

 • Gun-Britt Sigfridsson, ordinarie ledamot

Miljö- och byggnämnden

 • Anders Rodewald, ordinarie ledamot

Tekniska nämnden

 • Hans Svensson, ordinarie ledamot

Vård- och omsorgsnämnden

 • Jan-Erik Josefsson, ordinarie ledamot

Valnämnd

 • Kjell Brolin, ordinarie ledamot

Alseda kommundelsråd

 • Kenneth Petersson, ledamot

Björkö kommundelsråd

 • Tommy Risarp, ledamot

Bäckaby kommundelsråd

 • Kristoffer Kaspersson, ledamot

Korsberga kommundelsråd

 • Lars Anderås, ledamot

Lannaskede kommundelsråd

 • Jan-Erik Aspegren

Ekenäs kommundelsråd

 • Anders Rodewald, ledamot

Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd

 • Harrieth Andersson, ledamot

Njudung Energi, styrelsen

 • Kjell Brolin

Withalabostäder, styrelsen

 • Jan-Erik Josefsson

Vetlanda industrifastigheter, styrelsen

 • Kjell Enell