Stipendieutdelning

En av höjdpunkterna för regionens kulturnämnd är att dela ut stipendier. I år var det sommarväder då vi genomförde stipendieceremonin i strålande solsken i den vackra trädgården som inramar Gunnebo Slott. Vi har tre former av stipendier, tio fick kulturstipendier, en Skaraborgsstipendiet och 16 personer mottog arbetsstipender.

Regionfullmäktige gav kulturnämnden ett uppdrag att stärka det fria kulturlivet och vi kom fram till att ökning av antalet stipendier var ett bra sätt att uppfylla detta. Vi bra fått bra respons på detta från kulturarbetarna.

Vi hade också under nämndsmötet ett antal projekt som beviljades stöd. Man kan verkligen säga att det sjuder av initiativ och att det finns en enorm kreativitet i regionen. Vi har så många bra kulturarbetare som hela tiden driver utvecklingen framåt. Vi har mycket pengar i vår budget (sverigeledande i det avseendet) men även om vi beviljade 9 mnkr så var ansökningar på 25 mnkr. I praktiken innebär detta att de flesta ansökningar avslås. Trots detta konstaterande får man ändå anse att det är väldigt mycket pengar som kommer olika projekt tillhanda.

Nämnden kommer att träffas nästa gång i augusti och då är kulturutveckling i fokus. Vi har en rad uppdrag till olika verksamheter att förnya inför 2018 och de samtal som vi nu för är väldigt spännande. Mycket sker idag men ändå mer är på gång.

I veckan har vi haft regionfullmäktige och beslutet innebär att kulturbudgeten ökade för 20:e året i följd. Jag gillar att vara kulturpolitiker i Västra Götaland.


Besöksnäringen växer

Vi var häromdagen på en rundtur i Sjuhäradsbygden med styrelsen för Turistrådet Västsverige. Syftet var att möta entreprenörer och se olika besöksmål i Borås med omnejd. Som politiker har vi ofta möten där vi sitter i ett sammanträdesrum och så kommer någon dit och berättar om sin verksamhet. Men ibland vill vi göra tvärtom, vi vill åka ut och se hur det är i deras egen vardag. Det är vanligt att vi som enskilda politiker gör besök eller följer någon medarbetare under en arbetsdag. Men det är inte lika vanligt att hela styrelsen är ute. Nu valde vi, som styrelse, att åka ut och besöka ett antal verksamheter i sydöstra delen av vår region. Det blev en mycket givande dag. Många av besöksnäringens aktörer är personer som driver en verksamhet själva eller har några anställda. Många tar in extra personal under sina säsonger men oftast är det få anställda. Men dessa personer är ofta livsstilsentreprenörer. De brinner för att paddla, baka, servera, vandra, eller har något specialintresse. Men kännetecknande är att de vill ta hand om sina gäster. De vill skapa något annorlunda erbjudande via sina företag. Under vår rundresa fick vi så många exempel på detta.

Bilden ovan är från Kvarnen i Hyssna. Det är ett sågverk som drivs som arbetslivsmuseum och där fanns också en kvarn och en smedja. Dessa byggnader är nu anpassade för besökare och man både få koppla av och ta del av livet som levts av många generationer i Hyssna. En rogivande omgivning och ett mycket gott värdskap. En plats som kan rekommenderas om du vill åka och ta en fika, köpa lokala produkter, ha bröllopsfest, födelsedag eller ha konferens med jobbet.

Det är så spännande att få möta och lyssna till alla de som driver besöksnäringen. Tillsammans utgör de en av Sveriges snabbast växande branscher och många kommer till vårt land för att uppleva natur, kultur och god mat. Dessutom upplever många att det är väldigt tryggt och säkert i Sverige.


Vi ber om stöd

Nu pågår en rådgivande medlemsomröstning bland kristdemokraternas medlemmar. Jag och Isabelle är två av dem som kandiderar till valet 2018. Jag vill vara med på valsedeln till regionfullmäktige och Isabelle på listan till riksdagen. Vi är beredda och satsa inför kommande mandatperiod. Min ambition är att bli regionråd för kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Isabelle vill representera Skaraborg i riksdagen.

Vi ber om ditt stöd, först nu i medlemsomröstningen och sedan återkommer vi i samband med valet.

 


Bli medlem

Du är välkommen att bli medlem av Kristdemokraterna. Det finns många anledningar till att teckna ett medlemskap. På så sätt visar du aktivt att du stödjer de värderingar som utgör den kristdemokratiska politiken. Det betyder mycket att människor engagerar sig i politiska partier. Det är ett sätt att värna demokratiska rättigheter. Tyvärr kan vi inte ta demokratin för given. Det är snarare så att den måste ständigt återerövras.

Att vara medlem ger också stora möjligheter att påverka politiken. En del nöjer sig med att stötta via medlemskap, men för andra är det också en ingång för engagemang. Genom sitt medlemskap kan man påverka olika frågor. Att vara engagerad i en lokalavdelning ger gemenskap, insikter i hur samhället fungerar men framför allt en rejäl chans att påverka olika frågor.

En partiavdelning av Kristdemokraterna finns i Skövde och medlemmarna inbjuds ungefär en gång i månaden till träffar. Dessa hålls i regel i Stadshuset och tar upp aktuella frågor som berör kommunen.

I Skaraborg har vi också ett distrikt som hanterar regionala och nationella frågor. Bilden ovan är från ett möte där vår biträdande partisekreterare Peter Kullgren besökte oss. Det mötet handlade bland annat om valet 2018. Något vi arbetar intensivt inför.

Du är mycket välkommen att bli medlem.


Glädje i att slöjda

Den här artikeln handlar om Rännelanda och slöjd. När jag läste blev den jag väldigt glad. Idén med slöjdgrupper är något som jag tror på. Att barn, gärna vuxna också, får möjligheten att lära sig mer om hantverk och slöjd, är något som jag gillar.

Under flera år har jag varit vice ordförande för den svenska myndighet som hanterar slöjdfrågorna, Nämnden för Hemslöjdsfrågor. Genom det uppdraget har jag mött många slöjdare och strävat efter att verka för en utbredning av slöjd i Sverige.

Nu driver jag frågorna utifrån den plattform som jag har i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Jag har vid många tillfällen talat om slöjdens utveckling och tagit många tillfällen i akt att förespråka slöjd som ett ämne i kulturskolan. (Jag har också ett annat ämnesförslag och det är kulturarvet). Barn får möta slöjd i skolan och det är väldigt bra, men bör också få möjligheten att utveckla det på sin fritid. Att arbeta med sina händer, att skapa, och dessutom ofta kunna använda det man själv åstadkommit är en stor upplevelse. Men det innebär också att barn lär sig om material, om miljö, om kretsloppstänkande, helt enkelt lär sig om vår miljö.

I vårt konsumtionssamhälle där mycket är ”slit och släng” är det fantastiskt att kunna servera salladen på bordet med bestick som morfar gjorde eller röra om i grytan med en slev som tidigare generationer använt. Snacka om kulturarv genom slöjden.

Kulturnämnden i VGR har i år ställt en miljon kronor till förfogande för slöjdgrupper, slöjdläger etc. Idén är att hemslöjdsorganisationer ska verka för att många barn, men gärna även vuxna, får känna glädje i slöjdandet.


Om människovärdet

Den här filmen är en i en serie av kristdemokratiska värderingar. Jag har fått några ”mothugg” på den. Det jag uttrycker betraktas så allmänt att ”alla” ställer upp på det. Men så är det tyvärr inte. Det är just människovärdet som är under stark attack. Igår lyssnade jag till organisationen Love & Hope som stöttar barn som varit inblandade i barnsexhandel. Man räknar med över 40 miljoner slavar i världen. Grunden för detta moderna slaveri är att man saknar respekt för människovärdet.

Även i vårt land kränks dagligen personer. Dessutom anser vissa att det finns egenskaper som gör att man har olika värde. Skönhetsvärdet är ett sådant. Om man är snygg har man ett högre värde än de som inte har vackra drag. Likaså kan en del betrakta en rik som mer värd. Eller att man talar om ett sorteringssamhälle i termer av ”vi och dom”. Då är oftast en vit, medelålders man, att anse som mer värdefull.

Så visst finns det anledning att försvara människovärdet. Det kommer jag att fortsätta med.

Alla människor har ett lika värde. Men också ett absolut och unikt värde. Ingen är den andre lik. Det finns politiska partier som betonar människans produktionsvärde. Ju mer du producerar desto större är du som tillgång för samhället.

Kristdemokraterna står för ett annat värde – människans egenvärde.


Rådgivande medlemsomröstning

Nu pågår en rådgivande medlemsomröstning. Jag kandiderar till regionfullmäktige och riksdagen och ber om din röst. På den här hemsidan kan du läsa lite mer om mig, mina erfarenheter och vad jag brinner för att förändra framöver. Bilden ovan illustrerar några av mina fritidsintressen; umgås med familjen och leva ”torparliv”. Men mesta tiden lägger jag på politiken.
Jag har under många år fått förtroende att ha ledande roller i politiken. Jag har därmed skaffat mig erfarenhet, kunskap och lärt mig det politiska hantverket. Då jag haft ledande uppdrag har det också inneburit att jag hanterat många roller, inte minst en stor vana att tala och representera. En fördel för mig har varit att jag är tvåspråkig och därför också haft lätt att engagera mig internationellt. Du kan gå in på en flik ovan och läsa mer om mina erfarenheter.

I första hand kandiderar jag för att bli regionråd i Västra Götalandsregionen. Vi har inlett ett stort förändringsarbete inom hälso- och sjukvården och där vill jag vara med även framöver. Denna mandatperiod har jag arbetat med kulturfrågor i huvudsak och fått ett mycket stort gensvar för mina insatser. Vi har flyttat fram våra positioner rejält inom kulturen. Detta sporrar mig inför framtiden då mycket jobb återstår.

För några år sedan var det min ambition att kandidera till riksdagen. Jag gjorde inte det för att jag tyckte att vår riksdagsledamot Holger Gustafsson gjorde ett mycket gott jobb. Jag ville inte konkurrera då. Nu har jag flera uppmanat mig att kandidera till riksdagen och jag står till förfogande. Det är nu medlemsomröstningen som avgör om jag ska kandidera till riksdagen.

En rådgivande medlemsomröstning sker bland medlemmar i Kristdemokraterna. Om du inte är medlem så kan du kanske påverka någon medlem att delta i valet.

Vi är rätt många som vill vara med på listorna. Vi ser gärna en mångfald av personer, så att vi är olika åldrar, kön, svenskfödda eller utlandsfödda, stadsbor och landsbygdsboende etc. Men listorna måste rangordnas. Jag är beredd att satsa heltid på politik framöver. Hittills har jag aldrig haft ett heltidsuppdrag utan varit deltidspolitiker. Den här mandatperioden har jag 60% årsarvodering men valde ändå att ta tjänstledigt på 100%. Nu har jag kombinerat kommunala och regionala uppdrag. Framöver vill jag helst få fokusera på ett område.

Det är nu medlemmarna som avgör vilka som ska representera Kristdemokraterna framöver. Jag står till förfogande och ber om din röst!


Vi vill ha din röst

I september 2018 är det val. Då ska 349 svenska riksdagsledamöter väljas, 149 regionfullmäktigeledamöter och i Skövde 61 ledamöter till kommunfullmäktige.

Jag är en av många som kandiderar. Liksom Isabelle Waldenvik. Inför valet har vi skapat en Youtubekanal där vi, via video, delar med oss av olika tankar. Dessa filmer finns också på kristdemokraternas facebooksida. Den når du via www.facebook.se/kdskovde

Ett val sker vid ett tillfälle, på valdagen, men pågår under en längre tid. Först så sker en nominering. Då kan alla vända sig till partiets nomineringskommitté och framföra förslag på vilka som man vill se på en valsedel. Sedan sker en omröstning inom partiet. Bland oss kristdemokrater kallar vi det för en rådgivande medlemsomröstning. Den äger rum nu i maj. Alla som är medlemmar får vara med och rösta på sin kandidat. Den omröstningen är inte avgörande, men vägledande. Nästa fas är sedan fastställandet av valsedlarna. Då handlar det om vilka personer och i vilken ordning som man listas på en valsedel. Sedan startar kampanjen och då vänder politikerna sig till väljarna och berättar om vad de vill åstadkomma. Sedan kommer valdagen och då har väljarna all makt.

Jag har nu, liksom Isabelle, blivit nominerad. Läsa gärna på våra hemsidor, sociala medier, debattinlägg i tidningar vad vi står får och se gärna på våra videoinspelningar. Vi kallar dem Dialog.


Kosläpp – ett svenskt folknöje

Idag har jag varit med min familj på kosläpp. För barnbarnen var det en stor upplevelse. För barn som växer upp i staden så är bondgården en väldigt ovanlig miljö. Därför gillar jag att bönderna öppnar sina gårdar och ger oss stadsbor en möjlighet att komma till en gård. Arla hade arrangemang på ett antal gårdar idag och vi besökte Bergs Prästgård, vackert beläget på sluttningen av Billingen. Där går Sveriges vackraste värld, om man får tror på tidningsrubriker. Gården var öppen och många traskade runt och hälsade på korna i sina bås. Många av barnen gillade också att de fick klättra upp och sitta i traktorerna. Arla bjöd på mjölk och kanelbullar och sålde därmed in mjölken på ett positivt sätt.

Jag var något förvånad över alla som sökt sig till gården, och det var många hundra. När det var dags för kosläppet så var det tätt med folk som alla vill se kor med ”benen fulla av spring”. Barnen skrek av glädje men vi kan förmoda att korna var allra gladast.

Hela arrangemanget var väldigt välordnat och en rad medhjälpare fanns på plats för att visa vägen till parkeringar och svara på frågor. Sveriges bönder bidrar på ett positivt sätt till vår välfärd och inte minst till ett viktigt miljöarbete. Gården vi besökte var också en ekologisk gård och därmed stärker det också de ambitioner som många av oss har att stå för gröna alternativ.


Allas lika värde

Kristdemokraterna baserar sin politiska filosofi på ett antal principer. Den viktigaste av dem är människovärdesprincipen. Den betonar alla människors unika och absoluta värde.

I livet värderas vi olika. Vissa ideologier betonar människans produktionsvärde. Det arbete man utför ska skäligen ersättas och man tillför samhället något då man producerar. Det är en god tanke och många anammar den. Men den kristdemokratiska människosynen hävdar likväl att den som inte kan producera eller tillföra andra välfärd har också mänskliga rättigheter och måste då kunna få ta del av andras produktioner. Detta är solidaritet för oss. Att dela samhällets tillgångar mellan dess medlemmar baserar vi på människovärdesprincipen. Den som inte kan producera på samma sätt som den andre har precis samma människovärde och ska aldrig behöva uppleva att man ingår i ett B-lag.

Likaså har flyktingen samma människovärde som landets medborgare. Däremot har man inte samma medborgerliga rättigheter, men människovärdet är detsamma.

Min fundering vid frukostbordet handlade egentligen inte om människovärdet, men tankarna ledde ändå till denna reflektion.

Vi har under vintern haft stor behållning av alla fåglar vid vårt fågelbord. Det är många fåglar och under vissa dagar har de också ätit rejält. Men nu fångade kameran denna besökare som finns på bilden. Jag känner då spontant att vissa djur är välkomna att ta del av fröna, medan andra vill jag helst slippa. Det är därför samhället behöver vissa gemensamma principer som vi är överens om. I människornas släkte bör det bara finnas vi, aldrig vi och dom.