• Kurser

    Conny Brännberg föreläser och undervisar runt om i landet. Boken ”Att vara ordförande och ledare” är nyligen utgiven i sin tredje upplaga och anpassad för den nya kommunallagen.

    Kurser anordnas kring mötes- och sammanträdesteknik. Hör av dig till Brännberg för att få ett anpassat upplägg som passar just för ditt syfte.

    Han kan också engageras som föreläsare kring några olika områden:

    Att vara en politisk ledare – passar för sammanhang där du vill kunna ställa frågor, bolla situationer och vara aktiv. Självklart kan vi också ordna en anpassad föreläsning, men helst en interaktiv situation.

    Behöver du en moderator till din konferens?. Ämnesområdena är rätt breda och utbildningsbakgrund handlar om teologi, pedagogik och filmvetenskap.