• Politikern

   

   

  Jag har en rätt lång erfarenhet som politiker. För närvarande har jag följande uppdrag:

   

   

  I Skövde Kommun

  • Vice Ordförande för Skövde Kommunfullmäktige
  • Ordförande för von Haugwitz-Cedermarkska stiftelsen

  I Västra Götalandsregionen

  • 1:e vice ordförande Regionfullmäktige
  • Ledamot av regionfullmäktige
  • Ledamot av Kulturnämnden
  • Ledamot av Kristdemokraternas Ledningsgrupp
  • (Mandatperioden 2018-2022 var jag regionråd och gruppledare)

  På nationell nivå

  • Beredningen för Kultur och Fritid vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
  • Ledamot av Kristdemokraternas Kommun- och Regionpolitiska Råd (KRP)
  • Ledamot av styrelsen för Svensk Scenkonst

  På internationell nivå

  Ledamot av Europarådets Expertkommitté för Interkulturell integration (upphör 2024)
  Uppdrag på gång inom Nordsjökommissionen
  Ledamot av styrelsen för Via Querinissima (projekt kring en Cultural Route där Region Venedig är huvudpartner) (Upphör 2023)

  Inom kyrkor

  • Ordförande Bet:L Pingst (f d Pingstförsamlingen i Skövde)
  • Ledamot av stiftsfullmäktige Skara Stift
  • Med i styrelsen för Hjo Folkhögskola