• Politikern

   

   

  Jag har en rätt lång erfarenhet som politiker. För närvarande har jag följande uppdrag:

   

   

  I Skövde Kommun

  • Vice Ordförande för Skövde Kommunfullmäktige
  • Ordförande för von Haugwitz-Cedermarkska stiftelsen

  I Västra Götalandsregionen

  • 1:e vice ordförande Regionfullmäktige
  • Ledamot av regionfullmäktige
  • Ordförande för Kulturnämnden
  • Ledamot av Beredningen för Hållbar Utveckling
  • Ledamot av Beredningen för Externa Relationer
  • (Mandatperioden 2018-2022 var jag regionråd och gruppledare)

  På nationell nivå

  • Vice ordförande för Beredningen för Kultur och Fritid vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

  På internationell nivå

  Vice ordförande för Intercultural Regions Networks inom Assembly och European Regions (AER)