• Politikern

   

   

  Jag har en rätt lång erfarenhet som politiker. För närvarande har jag följande uppdrag:

   

   

  I Skövde Kommun

  • Ordförande för Skövde Kommunfullmäktige
  • Ordförande för von Haugwitz-Cedermarkska stiftelsen

  I Västra Götalandsregionen

  • Regionråd, dvs ledamot av regionstyrelsen
  • Gruppledare för Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen
  • Ordförande för Kulturnämnden
  • Ledamot av regionstyrelsens ägarutskott
  • Ledamot av Beredningen för Hållbar Utveckling
  • Ledamot av Beredningen för Externa Relationer

  På nationell nivå

  • Ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse
  • Vice ordförande för Beredningen för Kultur och Fritid vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

  På internationell nivå

  Vice ordförande för Intercultural Regions Networks inom Assembly och European Regions (AER)