• Pedagogen/föreläsaren

    Jag är tjänstledig från mitt arbete som medielärare på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Under flera år har jag arbetat med frågor kring medier och påverkan.

    Numera handlar mina föreläsningar om ordförandeskap och ledarskap.

    Jag har haft ett särskilt intresse kring den rörliga bildens påverkan och hade ambitionen att doktorera inom filmvetenskap. Men politiken kom emellan. Jag har en mastersexamen i filmvetenskap från Stockholms Universitet och har fokuserat kring feministisk filmteori