• Pedagogen/föreläsaren

    Jag är tjänstledig från mitt arbete som medielärare på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Under flera år har jag arbetat med frågor kring medier och påverkan.

    Numera handlar mina föreläsningar om ordförandeskap och ledarskap.