I Västra Götalandsregionen

God och likvärdig vård i hela Sverige
Den som är sjuk har rätt till god sjukvård, var man än bor i landet. Vården måste utgå från människors olika behov och erfarenheter.

Vi vill:
• Att staten tar över ansvaret för sjukhusvården så att varje patient får en god och jämlik vård.
• Korta vårdköerna generellt och inrätta en vårdplatsgaranti. Vi vill också särskilt satsa 500 miljoner per år på förbättrad cancervård.
• Förbättra ungas psykiska hälsa genom att satsa på elevhälsovården, öka stödet till tonårsföräldrar och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.