Intressanta besök i Dalsland

Kulturnämnden har varit på tvådagarsresa i Dalsland. Vi hann med, utöver vårt formella sammanträde som hålls med en fantastisk utsikt över  Ånimmen på Dalslands Gästgifveri, också med att möta entreprenörer, eldsjälar och politiker.

 


Våren är på gång

Jag gillar våren. När man möter de första värmande solstrålarna om kinderna så ger det en härlig känsla. Det spirar i naturen och fåglarna drar igång skönsång på morgonen. Snart är det dags för köksträdgården och på skrivbordet hemma står de små plantorna som vårdas ömtåligt. Någon gång senare i sommar ska det bli skörd. Våren har ett härligt budskap. Den mörka och kalla vintern lägger vi bakom oss och ser fram emot sommar och sol. Då blir det också många som möts i parker, trädgårdar och stränder. Grillar plockas fram och man bjuder in vänner för att umgås. Den värme som våren lockar med kan också överföras på våra liv. Det värmer en medmänniska när vi bryr oss, sträcker ut en hand, ringer ett samtal, skickar ett meddelande eller tar en fika tillsammans. Att dela livet är bland det mest värdefulla vi kan göra. Jag läste en rapport om att över hälften av en grupp äldre upplever ensamhet. De kan ha det materiellt gott, men saknar mänsklig närvaro. Tänk vilka insatser vi kan göra för varandra. När vi talar om ett medmänskligare samhälle så behöver det inte kosta miljarder. Det handlar snarare om att sträcka ut en hand.


Att få förtroende

Vi som är engagerade i kommunfullmäktige, eller i olika kommunala nämnder och styrelser kallas ofta för politiker. Men egentligen är vi förtroendevalda eller folkvalda. Att vara med och leda en kommun i fullmäktige är inget jobb eller anställning, utan det är ett förtroende som vi fått av andra människor i kommunen. Inför årets val (9 september är valdagen) så toppas kristdemokraternas lista av Marianne Gustafson. Jag har under många år varit ledare för KD i Skövde i vårt fullmäktige, men också haft ordföranderollen vilket inneburit att jag inte deltagit så ofta i debatten. Däremot har jag under många år haft ett stort inflytande över den politiska utvecklingen i Skövde. Nu är jag så glad över att kunna lämna gruppledaransvaret till Marianne som tar ledningen efter valet. Känns också väldigt starkt att Isabelle Waldenvik nu är med på kommunfullmäktigevalsedeln för första gången. Marianne har under de senaste åtta åren varit mycket engagerad i sociala frågor och under denna mandatperiod finns Isabelle med och tar ansvar för äldrefrågorna. Själv har jag varit engagerad i kommunstyrelsen och leder också två av de kommunala råden.

Vi har nu fått vårt partis förtroende att vara den trio som ska leda partiet under valrörelsen. Vi håller på och förbereder valmaterial och program, men vill inte vara politiker som bara dyker upp då det är val. Det är mellan valen som vi har våra viktiga uppdrag. Det är därför som vi varit engagerade i många olika former av möten under årens lopp. Men nu har vi fokus på valet och ber om förtroende på nytt. Vår önskan är att få Skövdebornas stöd att få vara kvar och leda Skövde kommuns utveckling. Vi är taggade, förberedda och har så många idéer som vi vill genomföra. Vi vill skapa ett gott liv för alla i Skövde, oavsett ålder, kön eller social bakgrund. Vår människosyn om alla människors lika värde driver oss.


Europa hålls ihop genom relationer

Aldrig mera krig. Fred måste förbli. Så resonerade ett antal kristdemokrater efter att ännu ett världskrig ödelagt Europa. Idéerna kring en europeisk gemenskap grundades i att man aldrig mer ville ha krig. En av idéerna var att länder skulle investera kapital hos varandra och kol- och stålunionen byggde på idén om att man vill inte bomba sönder sina egna investeringar. Om handeln ökade mellan länderna, om fler investerare var inblandade skulle politiker få motstånd om de ville invadera andra länder. Den andra tanken var att det skulle skapas relationer mellan länderna på ett helt annat sätt än tidigare. Folklig förankring skulle eftersträvas och vi skulle i högre grad mötas över gränserna.

Idag har vi ett hyfsat enat Europa där EU står som en enande kraft. Men för att den ska kunna bestå och utvecklas krävs stöd. Många av oss är oroade över den förändrade politik som UK står för och vad Brexit innebär vet ingen. För Sveriges del så är vi anhängare av fredsidén och förbrödringen mellan folken.

I dagarna har jag varit med på AERs vårkonferens. Assemblies of European Regions är den största samverkansplattformen mellan regioner i Europa och leds av min partikamrat Magnus Berntsson. Under några dagar har vi varit i Arad och samtalat med politiker och ledare från olika delar av Europa. Sammanhållningspolitiken bygger på att vi skapar relationer, utbyter erfarenheter och inspel om satsningar tillsammans.

Jag har engagerat mig för att delta i kulturfrågor, men mycket annat inom regional utveckling avhandlades också. Inte minst frågor om jämställdhet och temat ”Equal Opportunities” lyftes fram.

Ett intressant samtal fördes också med engelsmannen Lee Saville som är verksam i Arad bland den romska befolkningen. Eftersom jag var i Arad kontaktade jag honom och bad om ett möte. I 22 år har han levt bland romerna och bland annat medverkat till att de alltmer börjar förstå vikten av skolgång. De har också tagit fram ett varumärke som heter DECE och som jag fick mer info om. Lee ska vara med på en konferens om romer i Sverige under våren där jag också ska delta.

Dagarna i Arad var berikande på många sätt. Jag använder ofta devisen ”Utan spaning – ingen aning” och menar att vi måste vara ute och möta andra människor för att ta del av den globala utvecklingen, men ibland också vara generösa och bistå med svensk kunskap och erfarenheter.


Skifte av kulturchef

 

Nu skiftar vi kulturchef i Västra Götalandsregionen. Staffan Rydén lämnar och Katti Hofflin tar över. Jag har haft den stora förmånen att få leda kulturnämnden där Staffan varit kulturchef denna mandatperioden. Han började under förra mandatperioden men då var jag inte engagerad i nämnden. Vi har haft ett mycket gott samarbete och han har utfört ett väldigt gott arbete med kulturutveckling i regionen. Inte alltid lätt, men genom god samverkan mellan tjänstepersoner och politiker har vi lyft vår position som region. Något vi är stolta över och många runt om i landet uppmärksammar. Staffan går nu i pension och vi har en formell avtackning i veckan.

Katti kommer senast från uppdraget som stadsbibliotekarie i Stockholm. Innan dess har hon haft flera jobb inom olika kulturverksamheter och vi är stolta över att hon tackade ja till vårt erbjudande att efterträda Staffan.

Att vara politiker är alltid att vara medborgarnas företrädare. Det innebär att vi fått ett förtroende att leda processer och ta ansvar för dem. Men vi är helt beroende av kompetenta tjänstepersoner. Vi har i Sverige byggt upp relationer med de som förser oss med underlag inför de beslut som vi ska fatta. Vi är helt beroende av deras sakkunskap, men självklart har vi en egen drivkraft och ambition med vad vi gör. Ibland krockar dessa två världar med varandra och då är det politikens beslut som gäller. Därför är det inte alltid lätt att vara anställd i offentlighetens tjänst.

När det gäller skifte av chefsuppdrag så är det vanligt att det blir en vakanssituation mellan den som avgår och den som tillträder. I vårt aktuella fall har Staffan och Katti kunnat gå bredvid varandra en månad. Det är en väldigt bra situation och i vårt fall har den fungerat utmärkt.

Nu ser vi fram emot ett gott samarbete med en ny chef och det hela har börjat väldigt bra.


Valrörelsen drar igång

Det skrivs texter, broschyrer utformas, foton tas, videofilmer spelas in, strategier tas fram och olika former av handlingsprogram. Det är ”back stage” hos Kristdemokraterna just nu. Mängder av arbeten pågår inför den stundande valrörelsen. Fokus är den 9 september då svenska folket ska avgöra vilka som ska representera dem i kommunfullmäktige, regionfullmäktige och i riksdagen. Det är ett febrilt arbete just nu och många opinionsinstitut spanar också in valets viktigaste fråga. I dagsläget verkar sjukvården stå i fokus. Det känns bra för oss kristdemokrater eftersom den frågan är i partiets fokus nu. Mjuka frågor som vården, äldreomsorgen, att ta ansvar för den som kanske inte själv kan göra sin röst hörd, det är sådant som prioriteras av kristdemokraterna. Därför kallas vi också för alliansens sociala röst.

Som politiker vill man beskriva den vision som driver en, de förändringar som man vill uppnå, men det är inte så ofta man får tillfälle att utveckla sina tankar. Men under ett valår ges många sådana tillfällen. Därför lever vi upp då det blir val och kampanj.

Inför årets valrörelsen är det ännu svårt att överblicka hur kampanjerna ska ske. Vi vet att väldigt många läser inte längre sin lokala tryckta tidning och även om mediehusen anstränger sig för att vara digitala så är det svårare att nå väljarna genom de traditionella print-kanalerna. Därför söker alla politiska partier efter nya kommunikationskanaler. Sociala medier verkar få stor betydelse, men jag tror fortfarande på direktkommunikation, dvs tala med väljarna.

Nu förbereder vi oss och som kristdemokrat beskriver vi konkreta insatser inom fyra huvudområden:

  • Familjepolitiken – vi menar att familjen är samhällsgemenskapens främsta byggsten
  • Jobb – för att finansiera välfärden måste vi ha ett väl fungerande näringsliv
  • Vård och äldreomsorg – ett samhälle visar sin utvecklingsnivå hur man behandlar den som är sjuk eller äldre
  • Trygghet – man måste kunna lita på att polisen finns där, att läkaren finns där och att platsen på äldreboendet är säkrad

Inspirerande dagar i Jönköping

Årets Kommun- och Landstingspolitiska dagar i Jönköping blev mycket lyckade. Kristdemokraterna samlas varje år till dessa dagar för att fylla på med kunskap och energi. Massor med seminarier, föredrag, studiebesök och chans att knyta kontakter. Mycket av innehållet hade fokus på det kommande valet.


Handbok för ordförande

 

Nu är tredje upplagan av min handbok ”Att vara ordförande och ledare” ute i handeln. Denna bok är nu uppdaterad med nyheterna i kommunallagen och några ny avsnitt har lagts till. Det är så kul med alla positiva kommentarer som jag fått kring råden i boken. Min strävan har varit att ge ut en enkel och jordnära handbok med praktiska tips för en ordförande. Men den kan också läsas av andra personer som är intresserade av mötesteknik. i samband med kurser som jag ger har jag ofta fått frågor om ledarskap. När man väljs som ordförande blir man också en ledare. Därför försöker jag också dela med mig av mina erfarenheter som ledare. Boken är i första hand skriven för den som arbetar med kommunallagen som huvudsaklig lag, men jag försöker att bredda råden och göra några jämförelser med att leda en förening. Under årens lopp har jag varit ordförande i många olika sammanhang. Under många år har jag varit ordförande för Skövde kommunfullmäktige, men har också erfarenhet av att vara ordförande/vice ordförande för aktiebolag, stiftelse, förening, kommunal och regional nämnd, statlig myndighet. Det innebär att de råd jag ger kommer från en rätt bred bakgrund.

Boken kan handlas på nätet eller i din lokala bokhandel. Förlaget är Norstedts Juridik och ISBN är 978-91-39-11563-2


Video på Youtube

Vi skriver artiklar, blir intervjuad och deltar i debatter. Vi försöker att vara aktiva inom många olika områden. Ett sätt, där vi vill presentera vår politik, är via korta videofilmer. Isabelle Waldenvik och jag gör nu även under våren 2018 korta inspelningar kring en rad olika ämnen. Nu sänds en serie på fyra avsnitt där vi berättar om några viktiga kristdemokratiska områden. Del 1 handlar om Familjen. Alla våra filmer sänds på Facebook men ligger också på Youtube. Du hittar den som ”Dialog – Kristdemokrater i Skövde” eller googla på våra namn.

Vi menar att film är ett bra sätt att dels lära känna oss men också presentera några tankar kring vad vi vill. Kristdemokraterna vill vara en röst och står för mycket som andra partier inte tar upp. Familjen är ett sådant område.

Följ oss gärna i ”Dialog”


Första kulturkonventet genomfört

Det blev några mycket bra, men också intensiva dagar, i samband med Folk och Kultur i Eskilstuna. Under fyra dagar har mängder av seminarier genomförts, föreställningar har framförts, samtal i mängder av olika grupper och en rad utställare på plats. Ett stort antal informationsstunder har genomförts och många nya kontakter knöts. Tre av kulturens länssamverkansorgan stod bakom arrangemanget; Länsteatrar, länsmuseer och RMS(Regional Musik i Sverige).

För min del blev det många samtal men också möjlighet att medverka på flera seminarier. Intresset för vad vi gör inom kulturen i Västra Götaland är väldigt stort och många vill möta oss för att höra hur vi har löst olika frågor. Känns som att vi har tätpositionen i Sverige just nu på kulturområdet. Samtidigt så har vi många utmaningar framför oss.

Alla partiledare var inbjudna men endast två dök upp. Statsministern var med genom en video som spelades upp vid invigningen. Två av ministrarna fanns på plats.

Munktellstaden i Eskilstuna är väldigt lämpligt för denna typ av arrangemang där man vill vara i många olika salar samtidigt. Dessutom var samlingarna i intressanta miljöer, som t ex Munktellmuseet. Kommunen har verkligen satsat och runt om området fanns det många nybyggnationer. När allt står klart om några år kan detta bli ett konferenscentrum där man gärna lägger stora event.

Helhetsintrycket av Folk och Kultur blev mycket bra och vi är inbjudna till nästa kulturkonvent om ett år.