• Pastorn

  Jag är pastorsutbildad i USA vid Seattle Bible College och fick min examen Bachelor of Theology 1979. Då hade jag förmånen att få vara årets Valedictorian (kursetta)

  Jag är inte verksam som pastor längre men har ägnat en del av mitt tidigare yrkesliv åt pastorsskap.

  Förkunnelse – Jag predikar regelbundet och har förrättningar. Jag reser på s k ”fria kallelser” i mån av tid.

  Vigsel – jag är behörig att förrätta vigslar.

  Begravningar – under årens lopp har jag haft ett antal begravningar och ser detta som ett hedersuppdrag Att få få vara med och skapa en värdig begravningsgudstjänst och tillsammans med släkt och vänner vara med på den sista färden är något unikt och jag tar gärna sådana uppdrag.

  Samtal – jag är församlingsledare i Skövde Pingst och står till tjänst med samtal. Alla samtal då jag engageras som pastor faller under tystnadsplikt.