• Europaparlamentsval

  Jag kandiderar till Europaparlamentet 2024. Skaraborg behöver en stark röst. Många av de beslut som fattas i kommunfullmäktige har kopplingar till EU och påverkar vår vardag. Jag är mån om att du som bor i Skaraborg ska ha en företrädare i Bryssel som för din talan.

  Bland de viktiga sakerna att verka för

  • EUs administration får inte växa och bli en gigant
  • Vägar, järnvägar, sjöfart och flygtrafik måste fungera väl
  • Jordbruk är angeläget för oss och våra bönder måste få konkurrera på lika villkor
  • Det Sverige kan fatta beslut om i riksdagen eller det du själv kan besluta om hemma vid köksbordet ska vara vägledande för vem som fattar beslut. Ibland är det mest ändamålsenligt att vi  har samma regler i hela Europa (hantering av kemikalier är ett sådant exempel) men vilken skola som dina barn ska gå i är en fråga ni själva ska avgöra. Detta kallar vi subsidiaritetsprincipen.
  • En av EU:s viktiga ”utrikesfrågor” är att verka för att ingen ska förföljas på grund av sin tro eller åsikter. Kristna är en av världens mest förföljda grupper. Här måste EU agera kraftfullt för att stärka värden kring frihet och se till att ingen ska behöva gå i landsflykt på grund av sin tro.

  Här kan du läsa Kristdemokraternas Europapolitiska program

  Europapolitiskt handlingsprogram