Film

Vi försöker att använda olika sätt för att förmedla vår politik. Film/video är ett sådant.

Isabelle Waldenvik och jag har en Youtube-kanal där du kan möta oss i en programserie som heter Dialog.

Här finns också filmer som på olika sätt beskriver vår politik

Om kultur

Om förvaltarskapstanken

Om Människovärdet

Om varför vi vill förändra hälso- och sjukvården