• I Västra Götalandsregionen

  God och likvärdig vård i hela Sverige
  Den som är sjuk har rätt till god sjukvård, var man än bor i landet. Vården måste utgå från människors olika behov och erfarenheter.

  Vi vill:
  • Att staten tar över ansvaret för sjukhusvården så att varje patient får en god och jämlik vård.
  • Korta vårdköerna generellt och inrätta en vårdplatsgaranti. Vi vill också särskilt satsa 500 miljoner per år på förbättrad cancervård.
  • Förbättra ungas psykiska hälsa genom att satsa på elevhälsovården, öka stödet till tonårsföräldrar och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.