• Politiker


    Kristdemokraterna har fem ledamöter i Kommunfullmäktige och tre ersättare
    Kommunalråd / 2 vice ordförande Kommunstyrelsen.
    Ordförande i Socialnämnden och Fritid och Kulturnämnden,
    2 vice ordförande i BUN