KD får tre ordförande

Vid Kommunfullmäktige sammanträde beslutades att
Kristdemokraterna får ordförande i Socialnämnden,
Fritid o Kulturnämnden samt valnämnden.
Hans Jarstig  ordf. i Socialnämnden
Karin Hultberg ordf. i Fritid o Kulturnämnden
Ragnwald Ahlnér ordf. i Valnämnden
Alla platserna till nämnder återkommer vi om.

Kristdemokrater i KF

KD ledamöter i Kommunfullmäktige 2018-2022
Hans Jarstig, Marie Lindholm, Maria Alfredsson,
Jon Harald Jonsson, Jan Lenhammar är 2.v.ordf. i Kommunfullmäktige

KD delade ut Vitsippspriset till Emma o Marcus

Kristdemokraterna i Habo delade ut Vitsippspriset när KD hade
sommarträff hos Söderlings ekologiska odlingar. Emma o Marcus Söderlind
fick ta emot Vitsippspriset med motivering
Motivering:
Emma och Marcus Söderlind har med stor envishet, engagemang och
målmedvetenhet skapat ett framgångsrikt grönt företag för att producera
grönsaker som är så goda, färska, varierande och nyttiga som möjligt.
Från
Kristdemokraterna i Habo

Högst behörighet i landet!

 

 

https://www.jp.se/article/hogst-behorighet-i-landet/
Kristdemokraterna har varit med och påverkat under många år i budgetarbetet och inom barn och utbildningsnämnden för att skolan ska få möjlighet att bli en av de bästa skolorna i landet. Detta är ett långsiktigt arbete som nu gett resultat. Enl. skolverket har Habo störst andel behöriga lärare i hela landet. Vi är stolta över vår personal och skolledning som gör ett fantastiskt bra jobb för våra elever i Habo.

KD-Dialogen skola – barnomsorg

Föräldrar, mor- och farföräldrar, pedagog eller bara nyfiken. På tisdag 20/2 kl. 18.30
i Smyrnakyrkan Habo. Du är Välkommen och diskutera skola och barnomsorg med oss
Du får också träffa Annika Eclund som är KD:s representant i riksdagens utbildningsutskott. Välkommen!

 

VÄLFÄRDSLÖFTET

Att satsa på barn och unga är att skapa bättre förutsättningar
för nästa generation och generationer efter det. Habo ska vara bästa
platsen att växa upp på. Är du nyfiken på exakt vad Kristdemokraterna
vill – kontakta oss så berättar vi mera.

Straffa inte barnen

Regeringens utredning föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Vi kommer i alla lägen ta strid mot

En modern föräldraförsäkring”, med förslag på förändringar i föräldraförsäkringen är ett familjefientligt förslag. Hur modernt är det att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen? Vi kristdemokrater motsätter oss förslag i utredningen som: familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet.

 

Utredningen
Färre dagar i föräldraförsäkringen
Att pappadagarna vid barnets födsel tas bort
5 kvoterade pappamånader, och 5 kvoterade mammamånader
Att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag
Ingen förälder kan ta ut mer än 8,5 månaders föräldraförsäkring under småbarnsåren.

Vi kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag.

Det här är några av Kristdemokraternas förslag på förbättringar för familjer:
En helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa
En barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola
Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara.
Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500kr/månad och förälder
Höj pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension.
Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet
Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.