Återupprätta välfärdslöftet.

Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet. Idag presenterar vi ”Välfärdslöftet – en budget för vård, omsorg och trygghet”. I vårt förslag till budget höjs anslagen till sjukhusvården, primärvården och äldreomsorgen kraftigt. Våra reformer syftar till att skapa drivkrafter och möjligheter för kommuner och landsting att förbättra vården och omsorgen samt korta köerna genom fler platser på sjukhus och vårdboenden. Vi vill också påbörja en stor reform där staten tar huvudansvar för sjukvården.

Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet till våra pensionärer genom en mycket stor skattesänkning som omedelbart avskaffar skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare och därtill ett kraftigt förbättrat bostadstillägg. För seniorer som vill jobba återställs socialdemokraternas skattehöjningar och jobbskatten sänks. Våra äldre behövs på arbetsmarknaden!

Regeringen genomför stora, dyra och ofokuserade reformer i en högkonjunktur. Det är en riskabel politik. Kristdemokraterna är mer rädd om skattebetalarnas och statens plånböcker och föreslår en budget som är tio miljarder kronor stramare varje år.

Vi föreslår skattesänkningar som uppmuntrar till jobb eller som riktar sig till barnfamiljer och pensionärer som halkat efter. Våra satsningar är helt inriktade på områden där den centrala välfärden idag brister.

Kristdemokraterna lovar inte allt till alla. Men vi lovar att prioritera vårt välfärdslöfte.

Jakob Forssmed om regeringens budget: Förlorade år

  • Vårdköerna växer och bristen på äldreomsorgsplatser tilltar, tudelningen på arbetsmarknaden fortsätter öka och pensionärerna har ingen stark röst vid regeringsbordet. Budgeten saknar viktiga reformer som bygger Sverige starkare framåt. Vi ser förlorade år för Sverige. Det är ett välfärdssvek. Vi Kristdemokrater vill återupprätta välfärdslöftet, säger Jakob Forssmed. Läs mer om det här.

Väljarbarometer september

Väljarbaometern september
Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 066 intervjuer under perioden 1-6 september, 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?

Jacob Forssmed i Habo

En dag tillsammans med Jacob Forssmed i Habo. Först lunch och diskussion med Industriklubben och Företagarna i Habo på Lustfyllt. Därefter besök på Fagerhults belysning med guidad tur på fabriken av Daniel Gothammar. Många frågor lyftes som vi tar med oss på nationell och lokalnivå. Företagandet och företagen i Habo satte ett mycket positivt avtryck! i Habo.

Jenny fick vitsippspriset 2017

Härlig dag att få överlämna vitsippspriset till Jenny Lilja. En tjej som gör så stor skillnad för många ungdomar på ”mötesplats Habo.”
Motivering:
Jenny Lilja har med ett otroligt engagemang stort hjärta och brinnande intresse arbetat med integration i Habo bland nyanlända och ensamkommande barn. Hon har tillgodosett behov och skapat trygghet. Genom sitt eget engagemang har hon skapat engagemang hos andra. Jenny har stått upp för människors lika värde.

 

 

 

 

 

Högintressant kväll om Habo utveckling

Det var intressant kväll när vi fick lyssna  till Bengt Johansson Bränninge utveckling om vägen från bonde till aktiv entreprenör. Bengt berättade om områden som har byggds under de senare åren som Solhöjden, Söderkulla, Bränninge by, Bränninge ängar och Bränninge ängar öster. Nu är det full fart på Lilla Bränninge som Kristdemokraterna i början på 2000 var med och möjliggjorde med inköp av Lilla Bränninge till kommunen. Tack vare det köpet så är det nu möjligt att hela området kan bebyggas. Det nya området på Lilla Bränninge kan bli över tvåhundra bostäder med en fantastisk utsikt.
Bengt berättade om Kärnekulla gård och planerna för det området. Samråd om detaljplan kommer att ske under 2017 kanske byggstart kan bli under 2018.
Det är en otrolig utveckling av Habo kommun där den kommunala servicen måste utvecklas i takt med byggnationen av bostäder.