Kommunstyrelsen

Hans Jarstig 2 v.ordförande.
Marie Lindholm ordinarie ledamot
Maria Alfredsson ersättare
Johan Wållgren ersättare