Kommunstyrelsen

Hans Jarstig 2 v.ordförande.
Maria Alfredsson ersättare
Rickard Lantz ersättare