Politiker


Kristdemokraterna har fem ledamöter i Kommunfullmäktige och tre ersättare
2 vice ordförande i Kommunfullmäktige
Kommunalråd / 2 vice ordförande Kommunstyrelsen.
Ordförande i Socialnämnden och Fritid och Kulturnämnden,