Valnämnden

Ragnwald Ahlnér ordförande
Jon Harald Jonsson ersättare