Valnämnden

Ragnwald Ahlnér ordförande
Harald Jonsson ersättare